Zašto je ručni rad važan?
Pixabay

Ručni rad je važan zbog sledećih opcija:

1. Ručni rad je nova američka proizvodnja

U poslednjih nekoliko decenija desio se pad proizvodnje u Americi. Sa jedne strane je tužno. Sa druge strane, to je utabalo put novom tipu američke proizvodnje - tip koji prihvata ljudski potencijal i pruža priliku pojedincima da se iskažu, priliku koju inače ne bi imali. Ako kupite proizvod ručne proizvodnje, vi na neki način potvrđujete i nastavljate da dajete priliku tim pojedincima. Ako se ovo dešava u okviru zajednice, čitav grad može oživeti.

-preduzetnistvo.gif

2. U ljudskoj je prirodi da ceni kreativni duh

,,Umetnost i ljubav su ista stvar: to je proces viđenja sebe u stvarima koje nisu ti”. Čak Klosterman

Kada napravite nešto, ostavljate deo sebe u njemu. Kada završite rad na nečemu, ponosni ste delom jer vidite sebe u tome. Kada kupite nešto što je neko drugi napravio, upravo vi se pronalazite u toj kupovini. Bilo da je u pitanju boja, tekstura, oblik ili samo raspoloženje u kojem ste, stvar koju je napravila osoba kao vid svog kreativnog duha postaje cenjena daleko više nego proizvod masovne proizvodnje.

3. Proizvodi ručnog rada se prave u okruženju koje obiluje radošću, čašću i poštovanjem

Da li ste ikada posmatrali radno okruženje osobe koja stvara? Njihove kreacije su skoro uvek nastale uz radost, čast i poštovanje. Iste te vrline nekako pronalaze put i do samih proizvoda koji nastaju. Zamislite da je, kao primer, svaki centimetar vune koji se koristi za pravljenje ručno štrikane odeće je prošao kroz ruke Tvorca koji je tu stvar štrikao sa namerom i svrhom. Ko se ne bi dodatno brinuo o takvom proizvodu?

4. Proizvod ručnog rada se ne može kopirati

Ne postoje dva istovetna proizvoda ručnog rada. Varijacije u boji, nijansi, teksturi, obliku i materijalu nerazdvojne kada se radi o ručnom radu. Svaki proizvod je unikatan i jedinstven. Ovo znači da je svaki proizvod ručnog rada koji kupite unikatan. Šta tu ima da se ne voli?

5. Sve je mnogo lepše kada se pravi od srca

Svojim gostima možete poslužiti smrznutu tortu masovne proizvodnje ili im možete poslužiti tortu vaše majke. Smrznuta će uraditi posao, ali ona koju je vaša majka napravila će dotaći srca svakog vašeg gosta. Dešava se promena kod kupaca. Ljudi su sve više spremni da čuju malo više o vrednosti proizvoda koji je ručno pravljen. Ljudi počinju da sanjare o stvarima koje ne postoje, ali bi trebalo onda i da ih stvaraju.


Izvor: Small Business Trends