iFemin

Anđelija Jakšić: žena pomiriteljka

Kada govorimo o ženskim likovima u epskoj poeziji, u ubeđenju smo da o njima nema mnogo toga da se kaže. Pitamo se šta bi žena mogla da traži u svetu ...

Autor Snežana Marković