iFemin

Katalin Ladik: život kao performans

Katalin Ladik, neoavangardna jugoslovenska umetnica za koju je i sam život performans - jedna je od prvih žena na ovim prostorima koja je pokrenula pi...

Autor Pavla Smiljanić Stanojević