iFemin

Ženska solidarnost i koncept sestrinstva

Da li je žena ženi zaista vuk? Kada se javlja sestrinstvo i zašto je njegov pojam problematičan?

Autor Lara Bezbradica