iFemin

Žene u Jugoslaviji pod kraljem i pionirskom maramom II

Kako je socijalizam sa novim društvenim uređenjem i ideologijom doneo ženama nove društvene prilike i prvi put u istoriji zemlje, pravo glasa.

Autor Lara Bezbradica