In memoriam - Marina Blagojević Hughson
Centar E8

Draga profesorice,


Hvala Vam na svemu, na želji, energiji i volji da sopstvenim primerom učinite revolucionarne korake u krčenju puta feminističkoj ideji i teoriji, koja ostaje generacijama posle Vas. Hvala na inicijativi i snazi za osnivanje Centra za ženske studije, kao i borbi za uvođenje predmeta iz Ženskih studija koji je od tada počeo da se predaje na Filozofskom fakultetu, kao i Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


Zadužili ste generacije sociologa i sociološkinja svojim radom i stvaralaštvom, studijama i analizama koje ste realizovali u saradnji sa evropskim i svetskim institucijama kao što su Evropska komisija i Evropski parlament, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UN Žena, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, SIDA, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj. Brojni studenti i studentkinje su imali priliku slušati predavanja, kako na Univerzitetu u Sarajevu, Centralno - evropskom Univerzitetu, Univerzitetu u Gracu. 


Brojne organizacije su imale priliku da sarađuju sa Vama, kako bi im pružili svoj naučni i stvaralački doprinos kao njihova saradnica i savetnica: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Istraživački centar za rod i etnicitet Altera MB u Mađarskoj.


Kroz rad na mestu predsednice Sociološkog društva Srbije, ali i brojnim autorskim radovima, uticali ste na formiranje i rad generacija naučnih radnika i radnica u oblasti humanističkih nauka, sociologije i boraca za jednakost i rodnu ravnopravnost.


The last ferry for Marina will be scintillating red, carrying memories of unspoken encounters, always displaced...

Posted by Lamia Varda Kosovic on Sunday, 7 June 2020


Preko 150 radova i analiza čija ste autorka, služiće kao literatura i stabilna baza za sva buduća istraživanja mladih naučnika i naučnica, jer sadrže neprocenjivu količinu informacija: Istraživanje IMAGES: “Muškarci u Srbiji” - promene, otpori i izazovi”, publikacije poput “Rodnog barometra” (BIH; Srbija i Crna Gora), “Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti” i “Poluperiferija i rod: pobuna konteksta”.


Sve je utkano u teoriju koju koristimo svi mi koji se bavimo temama rodne ravnopravnosti, feminizma i stvaralaštva u oblasti društvenih nauka.


Za sam kraj, završila bih jednim Vašim citatom prilikom uručenja nagrade “Anđelka Milić” koju ste dodelili u ime žirija Sekcije za feministička istraživanja, koji može biti podsticaj za istrajavanje u želji da se nastavi vaš rad:


"Znanje koje nagrađujemo ovom nagradom je svojevrsni aktivizam, ma o kom polju delovanja da je reč. Proizvodnja potrebnog znanja, onog znanja koje ima transformativnu moć, jeste pravi društveni aktivizam, jer se njime pomeraju granice u progresivnom smeru. Prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feminističkih orijentisanih kreativnih poduhvata doprinosi širenju poruka o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja i o značaju prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa. Time se jačaju modernizacijski i transformacijski procesi u srpskom društvu. Jer, nema modernizacije bez rodne ravnopravnosti.”

Prof. dr Marina Blagojević Hughson (1958 - 2020)


Marina Blagojević Hughson je rođena 1958. godine, školovala se na Univerzitetu u Beogradu, završivši osnovne studije 1982., magistarske 1989., dok je doktorsku disertaciju odbranila 1990. godine .

Zajedno sa Vesnom Gojković, Anđelkom Milić, Žaranom Papić i Linom Vušković, osnovala je Žensku stranku ŽEST.


Zajedno sa ostalim članovima i članicama feminističke grupe “Žena i društvo”, inicirala je 1991. godine osnivanje Ženskih studija u Beogradu.

Od 1994. do 1998. godine, bila je inicijatorka i organizatorka prve feminističke konferencije u post - komunističkim društvima u organizaciji Ženskih studija u Beogradu.


Učestvovala je u realizaciji prvog Foruma NVO u Srbiji, koji je organizovao Demokratski centar Fondacije.


Bila je i predsednica Srpskog sociološkog društva, članica žirija za dodelu nagrade “Anđelka Milić”, u ime Sekcije za feministička istraživanja i studije maskuliniteta. Takođe, dobitnica je nagrade “Predvodnik/ica” za 2018. godinu, koju dodeljuje udruženje Fullbright stipendista Srbije, za profesionalnu izuzetnost.


Preminula je 7. juna 2020. godine. Nakon njene smrti, prijateljice i saradnice su predlagale nekoliko inicijativa da se oda počast i podrži omaž Marine Blagojević, kako kroz stipendiranje akademske godine studija roda za jednu studentkinju, ili legat biblioteka njenih knjiga, pri Narodnoj ili Univerzitetskoj biblioteci, odnosno Filozofskom ili Fakultetu političkih nauka u Beogradu.