Konferencija „Neko je rekao feminizam?"
pixabay

Cilj konferencije je da ukaže na to šta se sve kod nas podvodi pod imenom feminističke teorije. Šta zaokuplja pažnju istraživača i koja se istraživačka pitanja u Srbiji postavljaju i razmatraju u ključu feminističkih teorija? Da li su lokalne ovdašnje teorije drugačije od zapadnih feminističkih teorija, ili postoje neka značajna poklapanja i sličnosti u pristupima Zapada? Isto tako, ukazaće na praktičnu primenu feminističke teorije. Kao i na to, kako se danas pozicionira feministička uloga u društvenoj sferi.


Ovo su neke od tema koje su osnovni pokretači organizovanja konferencije Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas. Osim ovoga, konferencija će razmatrati mnoga druga pitanja iz domena istorije, književnosti, umetnosti, ekonomije i prava.


Drugi cilj održavanja konferencije je obeležavanje deset godina od objavljivanja knjige „Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka”. Knjiga se koristila u nastavi na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Sarajevu i na Sveučilištu u Rijeci.


Pored ovoga, mnoge čitateljke su prvi susret sa feminizmom imale baš kroz ovu knjigu. Premda je prvobitna ideja bila da ona može da posluži u praktične svrhe, knjiga je uticala i na teorijsko oblikovanje nekoliko generacija žena u svom nastojanju da pokaže da je feminizam na neki način preobrazio najrazličitije sfere našeg privatnog i javnog života.  


Organizatori konferencije su Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ideja koju su imali je da na jednom mestu okupe teoretičarke i teoretičare koje/i se bave feminističkom teorijom. Konferencija je koncipirana tako da nema govornice po pozivu, ni paralelne sesije. U skladu s principima feminističke solidarnosti, time se pruža prilika svim učesnicama i učesnicima, kao i publici, da čuju sva izlaganja i da ravnopravno učestvuju u diskusijama.


Program konferencije možete videti OVDE