Najčešća zanimanja žena u Srbiji

FOTO: cdnph.upi.com

Žene danas sve više ulažu u svoje obrazovanje i na taj način odstupaju od nekadašnjeg patrijarhalnog shvatanja da im je mesto isključivo u kući, gde će obavljati kućne poslove i brinuti o deci. Emancipacija žena dovela je do toga da su one danas prisutne na mnogim radnim pozicijama, gde ih je nekada bilo nezamislivo videti.

Iako su u znatno manjem broju, žene se danas bave vojnim zanimanjima, prisutne su na rukovodećim mestima i u politici. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku svega 28,9 odsto žena je među funkcionerima, zakonodavcima i rukovodiocima.

Žena ima u jako malom broju, ili ih nema uopšte, među šumarima, ribarima, zanatlijama, monterima i vozačima. Ova zanimanja su još uvek rezervisana isključivo za muškarce, a i čini se da one za ovakve poslove nemaju interesovanja.

Što se tiče žena preduzetnica njih je svega 30 odsto, kako je na Regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu Srbije, u aprilu 2016. godine, izjavila Zorana Mihajlović.

Ovo je, reklo bi se, rezultat problema sa kojima se žene preduzetnice susreću. Naime, prema podacima Udruženja poslovnih žena Srbije stopa gašenja ženskih preduzeca u Srbiji je čak 47 odsto. To je i razlog zašto se žene u Srbiji retko odlučuju na pokretanje sopstvenog biznisa.

One su uglavnom vlasnice vrtića, igraonica, frizerskih i kozmetičkih salona i malih firmi koje na tržištu teško opstaju.

Najveći izazov je, svakako, održivost biznisa.

Međutim, postoje profesije koje se gotovo uvek vezuju samo za žene - takozvana ženska zanimanja. Uopšteno govreći, ženski poslovi uključuju brigu, negovanje i uslužne delatnosti, slabo su plaćeni i obuhvataju poslove kao što su: medicinske sestre, socijalne radnice, učiteljice, stjuardese, bibliotekarke, kozmetičarke i frizerke, konobarice. Takođe, poslovi u administraciji su u većini slučajeva rezervisani za žene.

833569261_3.jpg

FOTO: eistra.info

Danas je u Srbiji najtraženije zanimanje u IT sektoru. Naime, potražnja za stručnjacima iz ove oblasti je sve veća. Ako posmatramo procenat muškaraca i žena koji se bave poslovima u IT sektoru, muškaraca je više i na ovim pozicijama. Međutim, ni broj žena koje se bave ovim popularnim zanimanjem nije zanemarljiv. Zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku kažu da je u Srbiji čak 44 odsto žena zaposleno u IT sektoru. Prema ovim podacima moglo bi se doći do zaključka da se žene sve više interesuju za savremene tehnologije, i da i ovde ruše predrasude da su poslovi ovog tipa rezervisani za muški pol.

-poslovna_komunikacija.gif

Treba napomenuti i to da se žene susreću i sa poteškoćama pri zapošljavanju. Zapravo, one češće zasnivaju radni odnos na određeno vreme, češće ostaju bez posla i teže dolaze do radnog mesta. Ovo ukazuje na to da diskriminacija žena u ovom pogledu još uvek postoji. Često poslodavci pri razgovoru za posao zanemaruju stručnost i obrazovanje žene, već odlučuju da li će je zaposliti prema tome da li planira porodicu, da li je u braku, da li ima dece, i slično. Upravo ti podaci budu presudni da žena ne dobije posao, jer poslodavci smatraju da se ne može dovoljno posvetiti poslu ukoliko treba da brine o porodici. To dovodi do toga da se žene zbog posla odlučuju da zasnuju porodicu znatno kasnije ili se jednostavno odreknu nje, dok one koje se ipak odluče, da se uprkos svemu, ostvare na tom polju, veoma teško dolaze do radnog mesta.

Aleksandra je zaljubljenik u srpski jezik i književnost i smatra da je jezik jednog naroda najveće bogatstvo koje se treba negovati i čuvati