„Prevodilačko srce”: Prevodioci dobrog srca
pixabay

„Prevodilačko srce” je naslalo 2014. godine kao grupa na Fejsbuku, na inicijativu Olgice Andrić, tada još kao nezvanična organizacija. To je bio logičan izbor, s obzirom na to da se na Fejsbuku informacije pojavljuju u istom trenutku. Olgica je profesor italijanskog jezika i književnosti, stalni sudski prevodilac za italijanski i portugalski jezik, a ranije se bavila i novinarstvom.


Kroz svoj dugogodišnji rad, Olgica se, kao sudski tumač, često susretala sa medicinskom dokumentacijom potrebnom za dalje lečenje obolelih. Takva dokumentacija može biti obimna i iziskuje dosta troškova kada su prevodi u pitanju. Pored velike nesreće koja zadesi, kako obolele, tako i njihovu porodicu, i dodatni troškovi, pored bolničkog lečenja, mogu biti nepredvidivi.


Budući da nikada nije mogla da uzme novac za ovakvu vrstu prevoda od obolelih ili njihovih porodica, ona osniva volontersku grupu na Fejsbuku. To je bio najbrži način da okupi i druge prevodioce koji su, kao i ona, voljni da volontiraju i udruženim snagama brže pomognu ljudima u nevolji. Takođe, i da lakše obavesti o volonterskim prevodima medicinske dokumentacije, one ljude kojima ova vrsta pomoći znači mnogo.

Pixabay
Pixabay

Za organizaciju rada „Prevodilačkog srca” odgovorno je 4 koordinatora: Olgica Andrić, Dragana Marković, Aleksandra Milovanović i Ivana Radojičić. Koordinatori komuniciraju sa pacijentima i drugim prevodiocima i sami takođe prevode na jezike za koje su stručni. U bazi podataka trenutno ima preko 500 prevodilaca, od kojih je njih 50 stalno aktivno. Prevodi se na 25 jezika, ali najčešće se rade prevodi na engleski, nemački, italijanski i ruski jezik.


U timu ima lekara, medicinskih sestara, studenata medicine i drugih medicinskih radnika. Njihovo medicinsko znanje je veoma značajno kod stručnih izraza ili skraćenica na koje se često nailazi tokom prevoda. To su humanitarci iz bivše Jugoslavije i okolnih zemalja, pa i šire, koji obolelima zajedno olakšavaju put do zdravstvenih ustanova u inostranstvu ili u našoj zemlji sa stranom dokumentacijom za nastavak lečenja. U timu, pored prevodilaca, ima i sudskih tumača. Vrlo često je, za neka medicinska lečenja i poduhvate, neophodan njihov pečat u zdravstvenim ustanovama.


Kada je dokumentacija obimna i hitna, rad se deli na više prevodilaca. Time se brže postižu i kratki rokovi. Kod trijaže hitnosti, na prvom mestu su pacijenti sa akutnim bolestima i hitna stanja. Nekada se šalju hitni upiti prevoda koji su neophodni za operacije koje se moraju izvršiti što je pre moguće. Dešava se da na jednom slučaju radi i više od 10 prevodilaca.


Od 2017. godine ova organizacija je registrovana kao Udruženje građana „Prevodilačko srce”, i postaje formalno humanitarno udruženje, potpuno neprofitno, čija je delatnost besplatno prevođenje medicinske dokumentacije.

Privatna arhiva
Privatna arhiva

„Prevodilačko srce” veoma uspešno organizuje i humanitarne akcije. Jedna od njih je bila humanitarna akcija pod haštagom #100lessons, uspešno organizovana za lečenje i rehabilitaciju Marije Milošević, koja je posle saobraćajne nesreće ostala potpuno nepokretna. Tada su organizovani časovi jezika i drugih oblasti koji su imali za cilj donaciju prikupljenog novca.


Nova humanitarna akcija pod haštagom #100strana prevoda za personalne asistente osoba sa invaliditetom iz Novog Sada, ovoga puta se ne zaustavlja samo na prevodilačke usluge. „Prevodilačko srce” će organizovati i niz drugih kulturno-umetničkih i donatorskih događaja. Neki od njih su veče poezije i muzike, humanitarni branč, svirke lokalnih bendova, doniranje odeće i slično. Na ovaj će način prikupljati dodatna sredstva za organizaciju „Živeti uspravno” iz Novog Sada, koja od 2008. godine organizuje uslugu personalne asistencije. Ukazujući na to da je pomenuto zanimanje neophodno da se život osoba sa invaliditetom učini dostojnijim i lakšim. Trenutno nedostaju sredstva za 5 personalnih asistenata osoba sa invaliditetom u Novom Sadu, za mart i april 2018. godine.


Više informacija o ovoj organizaciji možete naći na Fejsbuk stranici: Prevodilačko srceHumanitarci potpuno neprofitnog udruženja „Prevodilačko srce”, umesto novca, nesebično poklanjaju svoje znanje i vreme, i time dokazuju da se udruženim snagama, znanjem i dobrim srcem može menjati svet.