Tribina o izgubljenoj revoluciji: AFŽ između mita i zaborava
commons.wikimedia

Razgovor je podstaknut knjigom „Izgubljena revolucija. AFŽ između mita i zaborava", koju su priredile Andreja Dugandžić i Tijana Okić (Crvena i RLS, Sarajevo, 2016), i posebno njihovom tezom iz uvoda: „Misliti vlastitu historiju: pretpostavka je to i imperativ svakog kritičkog odnosa prema prošlosti koji pretendira da prošlost shvati kao nešto više i drugačije od pukog sjećanja na nju“.


U razgovoru učestvuju: Andreja Dugandžić, Barbara Blasin, Chiara Bonfiglioli i Jelena Tešija, a moderator je Adriana Zaharijević.


Učesnice će svojim pristupom pojedinim pitanjima nastojati da osvetle različite dimenzije emancipacije koju smeštamo u godine oko Drugog svetskog rata, godine koje su istovremeno i o istom trošku i mitologizovane i zaboravljene.


Kakva je tada bila pozicija žena i kako su se žene borile da tu poziciju promene? Kakva je u tim procesima bila uloga Antifašističkog fronta žena? Šta nam otkrivaju arhivi koji su pažljivo prikupljani u Sarajevu i u drugim gradovima bivše Jugoslavije? Da li nam je važno da obratimo pažnju na biografije glavnih akterki u borbi za emancipaciju, i kako je (i da li je) to uticalo na strukturne promene života „običnih“ žena, jugoslovenskih radnica? Na koji se način AFŽ „pripremao“ u godinama pre rata, i u šta se pretvorio posle svog zvaničnog raspada 1953. godine?


Cilj razgovora je da se pokrenu pitanja o istoriji i o sadašnjosti žena. Kritičkim odnosom prema prošlosti žena i organizacije koja je odigrala ključnu ulogu u njihovoj emancipaciji, učesnice žele da proizvedu živo sećanje koje može postati oruđe za razumevanje problema sa kojima smo suočeni danas kao i za kreiranje novih feminističkih/političkih strategija.


Tribina će biti na engleskom i BHS jezicima. Tribinu organizuje Rosa Luxemburg Stiftung, predstavništvo za Jugoistočnu Evropu (RLS SEE) u saradnji sa DC Oktobar.