iSerbia lica

Danica Đokić: Svaki dan je moja sloboda

Novinarstvu je prišla bojažljivo, misleći da je uspešno bavljenje njime još uvek nedostižno. Novinarstvo se nije složilo. Njeni tekstovi su kvalitetni...

Autor Katarina Stanojević