„Gde su mladi u Agendi 2030?“
Ministarstvo omladine i sporta

Od usvajanja Agende 2030 - „Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine“, koju su usvojile države članice UN u septembru 2015. godine, Republika Srbija je među prvim državama formirala telo za sprovođenje Agende 2030, ali i obrazovala Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Jedan od zadataka ovog tela je da, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, prati sprovođenje Agende 2030 i aktivno radi na svih 17 ciljeva, a da se do 2030. godine prevashodno smanji siromaštvo, posledice klimatskih promena i nejednakosti među ljudima.

Budući da je uloga omladinskog sektora vrlo važna za ostvarivanje ciljeva do 2030. godine, iz tog razloga je organizovana ova nacionalna konferencija, na kojoj je prisustvovalo 150 predstavnika omladinskih udruženja i kancelarija za mlade, kao i međunarodni donatori i prestavnici UN programa i agencija, a među njima i NVO iSerbia.

Privatna arhiva - Suzana Marjanović, predstavnica NVO iSerbia
Privatna arhiva - Suzana Marjanović, predstavnica NVO iSerbia

Tim povodom je naša predstavnica, Suzana Marjanović za portal iSerbia izjavila:„Drago mi je što sam ispred iSerbie bila deo ove konferencije koja je jedinstvena u regionu, gde smo mogli sa zvaničnim predstavnicima Vlade i UN da diskutujemo o pitanjima koja se tiču naše budućnosti, a koji su u vezani i za aktuelni rad naših omladinskih organizacija. Definisani ciljevi Agende 2030 za budućnost mladih su u vezi i sa aktuelnim projektima koje vladin sektor podržava i finansijski pomaže. Konkretno mi je diskusija pomogla u vezi sa istraživanjem koje sprovodim za aktuelne projekte iSerbie za otvorene konkurse ministarstva, što pokazuje da se o ciljevima o kojima se juče govorilo zaista i praktično radi na ostvarenju“.


Ministar Udovičić je na konferenciji poručio da je ubeđen da će u Srbiji u narednom periodu biti mnogo zajedničkih aktivnosti, omladinskih treninga, obuka, volonterskih akcija i projekata koji će doprineti boljoj informisanosti, aktivizmu, mobilnosti i zapošljivosti mladih i da podrška Ministarstva omladine i sporta u svemu tome neće izostati.