Prijavite se na književni i likovni konkurs „Šantićeva reč”
Osnovna škola „Aleksa Šantić” u Kaluđerici

Opšte informacije

Teme književnog (literarnog) konkursa:

 • „Ovo je moja bajka” (isklјučivo za mlađe učenike osnovne škole od I do IV razreda);
 • „Majčino srce je bezdan u kome na dnu uvek ima oproštaja”, Onore de Balzak, (isklјučivo za učenike od V do VIII razreda osnovne škole i učenike srednje škole).

Žiri će dodeliti prvu, drugu i treću nagradu za svaku kategoriju.


Teme likovnog konkursa:

 • „Ovo je moja bajka” (isklјučivo za mlađe učenike osnovne škole od I do IV razreda);
 • „Moje misli, moji snovi” (isklјučivo za učenike od V do VIII razreda osnovne škole i učenike srednje škole).

Ovogodišnje teme su inspirisane izrekom jednog od najvećih umova lјudske istorije Alberta Ajnštajna: Mašta je važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.


Učesnici likovnog konkursa su podelјeni u tri starosne grupe, i to:

 1. Prva grupa: od I do IV razreda osnovne škole
 2. Druga grupa: od V do VIII razreda osnovne škole
 3. Treća grupa: učenici srednjih škola.

O rezultatima književnog i likovnog konkursa i završnoj svečanosti dodele nagrada svi učesnici biće obavešteni najkasnije do 11. maja 2020. godine putem sajta škole.

Uslovi

 • Dostavlјeni književni i likovni radovi se ne vraćaju i postaju svojina organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora. Troškove slanja likovnih radova plaćaju učesnici konkursa.
 • Likovni radovi treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, kreda, uglјen, tuš, akvarel, tempera, kolaž, kombinovane tehnike, linorez, litografija, monotipi itd) na papiru do veličine bloka br. 5 (radove ne treba dodatno opremati).

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća na konkursu za književne i likovne radove imaju učenici osnovnih i srednjih škola.

Način i rok prijave

 • Potrebno je da svi književni radovi iz jedne škole budu u jednom Word dokumentu (Times New Roman, font 12, ćirilica), ali tako da je svaki rad posebno pripremlјen za štampanje sa kompletnim kontakt podacima (ime i prezime autora, razred i odelјenje, ime mentora, naziv škole, mesto, adresa, telefon, mejl škole i kontakt telefon). Književni radovi se šalјu isklјučivo na elektronsku adresu: santiceva.rec@gmail.com.
 • Na svaki dostavlјeni likovni rad na poleđini obavezno napisati podatke: ime i prezime autora, razred i odelјenje, naziv škole, mesto, adresu, telefon, imejl škole i kontakt telefon i imejl adresa likovnog pedagoga. Likovne radove slati sa naznakom „Za likovni konkurs” na sledeću adresu:

OŠ Aleksa Šantić

Ul. Kralјa Petra Prvog br. 9

11130 Kaluđerica


Književne i likovne radove slati najkasnije do 10. aprila 2020. godine.

Dodatne informacije

 • Kontakt telefon škole: 011/3410-655
 • osoba za kontakt u vezi sa književnim konkursom: selektor radova, profesor srpskog jezika Marija Rosić, telefon: 062/207793;
 • osoba za kontakt u vezi sa likovnim konkursom: nastavnik likovne kulture Ivanka Ivković, telefon 063/ 698 186 i mejl: ivkoviciva@yahoo.com.