Konkurs za pesmu posvećenu Andrićgradu
Branevgd (Wikipedia)

Opšte informacije

Nagrade su predviđene za sedam najboljih pesama na temu „Priroda - životna tema”, po oceni žirija, kojeg imenuju organizatori i pokrovitelji ove manifestacije.


Rezultati konkursa će biti objavljeni do 20. maja 2020. godine. Svi autori pesama obavljenih u Zborniku - imaju pravo na jedan besplatni primerak.

Uslovi

  • Fontom Times New Roman, vel. slova 12, potrebno je kucati sve dostavljene radove.
  • Pesma može imati do 32 reda sa proredom, a autor može poslati najviše dve pesme.
  • Pismo može biti ćirilica ili latinica, ali će u publikacijama radovi biti objavljeni na ćiriličnom pismu.
  • Na konkurs svoje nenagrađivane pesme mogu slati svi koji pišu na srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom jeziku, i oni koji pored svog izvornog jezika pošalju i prevod pesme na srpski.

Nagrade

  • Prvonagrađeni dobija statuu „Krajputaš“.
  • Svi nagrađeni dobijaju Spomen povelju i nagrade pokrovitelja.
  • Žiri će dodatno odabrati još deset pesama, kojima će dodeliti pohvale.
  • Ove pesme će biti objavljene u 6. Zborniku „Pesme Andrićgradu“ uz još 70 pesama koje odabere stručni žiri. 

Način i rok prijave

Pesme se mogu slati do 31. marta 2020. godine, na e-mail adrese: 

  • drinskikonkurs@gmail.com, sa šifrom umesto imena autora i
  • soleproetko@gmail.com - razrešenje šifre sa adresom i kratkom biografijom autora (ne više od 15 kucanih redova, fonta Times New Roman, vel. slova 12), brojem telefona i e-mail adresom.
Pesme, adresa i biografija moraju biti u prilogu kao posebni dokumenti.