Nagradni konkurs „Spasoje Pajo Blagojević“
Roman Koval (Pexels)

Opšte informacije

Centar za kulturu Plužine snosi troškove štampanja prvonagrađenog rukopisa, a tri nagrađena pesnika stiču pravo učešća na jubilarnim 50. susretima „Pjesnička riječ na izvoru Pive“, koji će se održati 17. i 18. jula 2020. godine.

Ko može da se prijavi?

Pravo učešća imaju pesnici do 27 godina sa svih prostora bivših jugoslovenskih republika koji imaju rukopis neobjavljene zbirke.

Način i rok prijave

Rukopisi se šalju u tri primerka, potpisana šifrom. U posebnoj koverti se dostavlja rešenje šifre.


Radove slati na adresu:


JU Centar za kulturu Plužine,

Lazara Sočice bb

81435 Plužine, 

sa naznakom za „Konkurs Spasoje Pajo Blagojević“


Konkurs je otvoren do 5. jula 2020. godine.


Rukopisi se ne vraćaju.