Đuro Daničić: Čovek srpskog jezika

Njegovo rođeno ima bilo je Đorđe J. Popović, četvrti sin novosadskog sveštenika Jovana Popovića. Godine 1856. postao je bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu i sekretar Društva srpske slovesnosti. Godine 1865. ostavio je profesuru i na kratko vreme postao činovnik Uprave pošta, a 1866. otišao je u Zagreb za sekretara, tada osnovane, Jugoslovenske Akademije.

Godine 1873. vratio se na katedru srpskog jezika u Veliku školu u Beogradu, predavajući u njoj do 1877. Otišao je, zatim, na odmor u Zagreb da produži rad na započetom velikom Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika.Na tom poslu ga je i zatekla smrt. Njegovo telo preneseno je novembra iste godine (1882) u Beograd i tu je sahranjeno na Markovom groblju.

Svoje prezime promenio je 1847. prezimenom Daničić, kojim se potpisao na prvom svom naučno-polemičkom radu Rat za srpski jezik i pravopis, i pri tom prezimenu je posle stalno ostao.

Daničićeva veća izdanja srpskih starih spomenika, većinom još nezamenjena, jesu: Žitije Sv. Save (Teodosijevo, 1860, u izdanju pripisano Domentijanu), Žitija Sv. Simeona i Sv. Save od Domentijana (1865), Nikoljsko jevanđelje (bosanske redakcije, 1864), Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih (Danila i drugih, 1866), i mnoga druga manja dela, razbijena po naučnim izdanjima. Preveo je Stari zavet (Vuk je preveo Novi).

Preminuo je u Zagredu, 17. novembra 1882. godine.


IZVOR: Wikipedia