Kako da motivaciono pismo, zaista, ubedi?

FOTO: Daily Mail

Motivaciono pismo je dokument koji dopunjuje i razjašnjava informacije koje ste prethodno koncizno naveli u svom CV-ju. Njime stvarate sliku o sebi, svojim ciljevima i kvalifikacijima. Iako postoji utvrđena forma kako motivaciono pismo treba da izgleda, njega baš kao i radnu biografiju, treba prilagoditi, jer nije isto ako se prijavljujete za posao ili seminar o javnom nastupu.

Ovde je akcenat na poslovnom motivacionom pismu.

U uvodnom delu naglasite za koju poziciju se prijavljujete, kao i to kako ste čuli za konkurs i zašto vas je zainteresovao. Neophodno je da se prilikom pisanja stavite u poziciju poslodavca i razmislite šta biste vi želeli da čujete o idealnom kandidatu. Trudite se da odmah na početku pokažete svoju kreativnost i motivisanost tako da onog ko čita vaše pismo zainteresujete da ga pročita do kraja.

Za drugi pasus je potrebno da izdvojite malo vremena i saznate nešto više o samoj kompaniji. Na osnovu toga treba nenametljivo istaći zašto smatrate da je ta kompanija drugačija od ostalih iz iste ili slične oblasti, šta je to što izdvaja, šta vas je impresioniralo, ali i kako smatrate da potencijalno možete doprineti njenom poslovanju. Istražite najnovije vesti o kompaniji i istaknite neki, ne tako vidan, detalj.

PP%20GIF.gif

Poslednji deo je ključan, jer u njemu opisujete svoje dosadašnje radno/praktično/volontersko iskustvo, kvalifikacije, planove i ciljeve. Ovde treba da ubedite poslodavca da ste, baš vi, prava osoba za taj posao. Poželjno je da date primer nekog uspešno ostvarenog projekta ili dostignuća: koja je bila vaša uloga i šta je bio krajnji rezultat.

Iskažite svoju zainteresovanost, motivisanost i entuzijazam, ali pazite da ne preterate u tome, jer motivacionim pismom pokazujete da ste profesionalna, odlučna i komunikativna osoba koja je spremna da primeni stečeno znanje.

Na samom kraju neophodno je da se zahvalite na ukazanoj prilici, izrazite želju za saradnjom i najavite spremnost da se predstavite i lično.

Ukoliko dužina motivacionog pisma nije naglašena, ono ne treba da prelazi jednu A4 stranu. Uvek se piše u prvom licu jednine, u istoj formi kao što je i CV napisan.

Pismo pročitajte više puta, proverite da li imate slovne ili gramatičke greške, a poželjno je i da nakon nekoliko dana napišete novo i zatim ih uporedite. Ne postoji recept koji će vam garantovati da ćete biti pozvani na intervju tj. dalju selekciju kandidata i zato je potrebno da posvetite dovoljno vremena pisanju, da budete originalni, iskreni i iskočite iz klišea i standardizovanih pisama koje se pronalaze na internetu.

Aleksandra je ambiciozna, odlučna, intuitivna, ali pre svega vizionar sa željom da promeni svet.

Pročitajte i:

Kako da napišem CV?
Zašto je istraživanje tržišta bitno?
Šest osobina idealnog kandidata za posao