Tesla: Vizija o usponu žena

FOTO: Pioneer news

Inženjer, fizičar i futurista, Nikola Tesla (10.07.1856 - 07.01.1943), bio je jedan od onih koji su radikalno kršili sveprihvaćena pravila, i mnogi ga smatraju najvećim pronalazačem u ljudskoj istoriji. Njegov revolucionarni rad popločao je put bežične komunikacije i ostavio pečat na sve električne uređaje koje danas koristimo. Bez Tesle ne bi bilo moguće napisati ovaj tekst na tastaturi, a vi ga ne biste čitali sa vaših ekrana.

Kao i mnogi drugi geniji, i Tesla je predvideo ne samo praktičnu primenu svojih izuma, već i duboke kulturološke promene koje tehnološki napredak ubrzava.

Jedna od najčudnijih, neshvatljivih, ali ipak oštroumnih Teslinih pretpostavki odnosi se na promenu uloga polova u budućnosti. Tesla je razmatrao kako će napredak bežične tehnologije osnažiti žene i osloboditi ih da u potpunosti razviju svoj intelektualni potencijal koji je vekovima potiskivala patrijahalnost.

Januara 1926. godine, novinar Džon B. Kenedi razgovarao je sa Teslom o ovim temama. Članak je objavljen u časopisu „Colliers“ pod nazivom „When Woman Is Boss“ („Kada je žena šef"), a o čemu se govori u knjizi „Tesla: Man Out of Time“ („Tesla: Čovek van vremena") Margaret Čeni, koja i dalje daje najpronicljiviji uvid u um i duh velikog pronalazača.

Nakon razgovora o upotrebi bežičnih tehnologija u budućnosti, kada je Tesla praktično predvideo i iPhone, Tesla je takođe istakao osnaživanje žena kao jedan od najvažnijih uticaja tehnologije na svet sutrašnjice.

„Svakom pažljivom, a čak i sociološki neukom, posmatraču jasno je da se sa vekovima pojavio novi stav o polnoj diskriminaciji, koji je doživeo procvat tokom svetskog rata.

Borba žena za polnu jednakost završiće se novim poretkom, gde će žene biti superiorne. Moderna žena, koja naizgled tek nezainteresovano iščekuje napredak svog pola, zapravo predstavlja samo površinu nečeg mnogo dubljeg i moćnijeg što kuva u nedrima ljudske rase. Žene neće fizički imitirati muškarce da bi iskazale prvo svoju jednakost a zatim i superiornost, već će to biti pravo buđenje intelekta žena“.

Tesla je takođe predvideo da će žene preuzeti nova polja istraživanja, kao i njihov postepeni uspon kao neizbežan rezultat potiskivanog potencijala, koji je oslobođen pomoću povezanosti i edukativnog osnaživanja koje će omogućiti bežična tehnologija.

Teslathinker.jpg

FOTO: Commons Wikimedia

„Od samog početka, kroz brojne generacije, društvena pokornost žena je naravno rezultirala delimičnom atrofijom ili bar naslednim potiskivanjem mentalnih sposobnosti, za koje sada znamo da nisu ništa manje od sposobnosti muškaraca. Ženski um pokazao je kapacitet za sva mentalna postignuća muškaraca, a tokom generacija ta sposobnost će se proširiti. Prosečna žena biće obrazovana koliko i prosečni muškarac, a zatim i obrazovanija, jer će njene uspavane sposobnosti biti stimulisane i njihove aktivnosti biće snažnije zbog viševekovnog potiskivanja. Žene će ignorisati svoje prethodnike i zapanjiće svet svojim napretkom“.

Samo deceniju kasnije, Hedi Lamar, koja je takođe bila vrhunski pronalazač koji je otvorio put bežičnom internetu, potvrdiće Tesline reči, kao i rastući broj žena u STEM oblastima (eng. Science, technology, engineering and mathematics) i na rukovodećim pozicijama u generacijama koje dolaze. Tačno 20 godina kasnije, Ajnštajn će ponoviti Teslina predviđanja u ohrabrujućem pismu devojčici koja želi da bude naučnik.


IZVOR: Brain Pickings