Umetnik M. Vuković: Tehnologija vs čovek

Priredila: Marija Mitrovanov

Svojim radovima pokušavam da prikažem paralelu između napredovanja tehnologije i gotovo istovremenog nazadovanja čoveka.

Glava3.jpg

Usled nemogućnosti da se duhovno i fizički razvija uporedo sa tehnologijom, čovek bira lakši put, zapušta svoju suštinu i tu počinje njegova propast.

Glava1.jpg

Mora se priznati da je tehnologija olakšala život, ali je posledica poražavajuća – devolucija. Dolazi do urušavanja autentične ličnosti i identiteta. Čovek gubi odnos sa drugim ljudima, prirodom i, na kraju, sa samim sobom.

Glava13.jpg

Tehnologija postaje katalizator koji omogućava da se pogrešna stremljenja čoveka razviju do krajnjih granica.

Glava4.jpg

Ipak, optimista sam da će celo društvo, po inerciji, poći putem preobražaja i da će tehnologija biti oruđe napretka, a ne uništenja čoveka.

Glava17.jpg

Glava19.jpg

Glava6.jpg

Glava8.jpg

Glava5.jpg

Materijal u kom su rađena dela: gips, metal, terakota – metal
Dimenzije radova su 26x40x53.

Radove Miloša Vukovića možete pratiti na našem portalu.

#iUmetnik


Onlajn_kurs_PPS_manji.gif