Bojana Stojković: Razlike pokreću nove ideje!
Privatna arhiva

Rođena je u Vranju, kojem se rado vraća. Završila je ekonomiju, ali su njena ljubav oduvek bili neformalno obrazovanje i omladinski rad. Pored NAPOR-a radi i na osiguranju kvaliteta volonterskih programa, kao i u evaluaciji projekata, sve u cilju kreiranja boljeg okruženja za mlade na evropskom nivou. 

Zašto ste izabrali baš NAPOR? Šta za Vas znači volontiranje? Da li biste mogli da nam približite funkciju Vašeg posla?

Nacionalna asocijacija praktičara/-ki omladinskog rada (NAPOR) je izabrao mene pre nekoliko godina, najpre kao deo Saveta za etička pitanja, a kasnije kao programsku koordinatorku. NAPOR je nastao još 2009. godine, kao rezultat inicijative organizacija civilnog društva u Srbiji, koje sprovode omladinski radOne su prepoznale potrebu da se osigura kvalitet programa omladinskog rada, da se on standardizuje, profesionalizuje i bude prepoznat od strane mladih, institucija koje rade sa mladima, države i društva uopšte.


Moje angažovanje u sekretarijatu konkretno je vezano za profesionalizaciju omladinskog rada. Osim obuka za omladinske radnike/-ce i lidere/-ke koje koordiniram, pratim nacionalnu, regionalnu i internacionalu scenu u domenu omladinskog rada, koordiniram zanimljive projekte i ono što je najbitnije je da u NAPOR-u konstantno radimo na usavršavanju svojih veština i znanja.

Šta je najveći izazov u Vašem poslu? Da li su Vaša očekivanja ispunjena?

S obzirom na to da radimo u interesu omladinskih radnika/-ca koji rade sa mladima, uvek se susrećemo sa novim izazovima. Gledamo da našim omladinskim radnicima/-cama, liderima/-kama omogućimo dodatne edukacije, usavršavanja i mogućnost umrežavanja i deljenja iskustava. 


Omladinski rad je živ, te omladinski radnici/-ce moraju stalno da istražuju, dopunjuju svoje znanje i uče nove veštine. Zbog toga mi konstantno pratimo trendove na evropskom nivou i pokušavamo da ih uklopimo u naš nacionalni nivo.

Moja očekivanja su ispunjena, volim da radim u okruženju koje stalno daje prostor za učenje i drago mi je da doprinosim da omladinski rad bude prepoznat.

Recite nam nešto više o programima za mlade i zašto bi mladi trebalo da se priključe aktivnostima koje će uslediti?

NAPOR realizuje programe za omladinske radnike/-ce i lidere/-ke u vidu obuka za omladinskog radnika/-cu ili lidera/-ku, kao i dodatne obuke za dodatno usavršavanje. Naše članice, kojih imamo 48 na teritoriji Srbije su neko ko direktno sprovodi programe za mlade, odnosno omladinski rad, jer mi pravimo razliku između aktivnosti za mlade i omladinskog rada.

Često uviđamo da se društveni aktivizam mladih odvija posredstvom savremene tehologije. Mislite li da je to prednost?

Pandemija u kojoj se nalazimo trenutno nas je još više vezala za tehnologiju i fizički distancirala. S druge strane, tehnologije imaju i svoje dobre strane i otvorile su nam čitav spektar mogućnosti - da komuniciramo i budemo u kontaktu, učimo i usavršavamo se, radimo, kreiramo, stvaramo i još mnogo toga. 


Na polju omladinskog rada, digitalna tehonologija je omogućila omladinskim radinicima/-cama, liderima/-kama da budu u kontaktnu sa mladima i svoje programe prebace u onlajn kontekst. Činjenica je da su mladi danas na internetu, da je njihov način komuniciranja putem društvenih mreža i da je to prostor gde moramo da osiguramo njihovu bezbednost i omogućimo im prostor za učenje, aktivno delovanje i kritičko promišljanje. 

Privatna arhiva
Privatna arhiva

Na koji način možemo motivisati mlade i podstaći aktivizam?

Razgovarati sa njima, otvoreno ih pitati koje su im potrebe, koji su problemi koji ih muče, pokušati zajedno sa njima naći moguća rešenja i zajedno raditi na ostvarenju istih. Aktivizam je i uređenje školskog dvorišta, pisanje peticija, prevencija rodno zasnovanog nasilja, kao i rušenje predrasuda i sterotipa, borba protiv diskriminacije… 

Svaka generacija mladih nosi nešto sa sobom i verujem da današnji mladi prepoznaju i rešavaju svoje probleme/potrebe i treba im dati podršku u kreiranju njihove budućnosti po njihovoj meri.

NAPOR je učestvovao na regionalnom seminaru za Globalno obrazovanje 2019. godine u Podgorici gde su se okupili predstavnici javnog i civilnog sektora sa čitavog Balkana sa ciljem razvoja regionalne saradnje i poboljšanjem implementacije Globalnog obrazovanja. Na koje sve načine učešće u široj Mreži globalnog obrazovanja može koristiti mladima?

Da. Upravo sam ja bila deo tima ispred NAPOR-a na tom regionalnom seminaru. Bilo je veoma inspirativno biti deo tog seminara i čuti šta se dešava na regionalnom, ali i globalnom nivou. Nama je učešće u mreži bitno u segmentu razmene informacija o omladinskom radu, harmonizacije omladinskog rada u regionu, saradnje sa ostalim akterima u cilju stvaranja sistemskog rešenja za brigu o mladima i prostor za njihovo izražavanje. 

Možete li nam reći koji su važni projekti koji slede u narednom periodu?

NAPOR se trenutno bavi omladinskim radom u ruralnim područjima okupljajući omladinske radnike/-ce, lidere/-ke, mlade iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Istražuje prakse na internacionalnom nivou u sferi etike u omladinskom radu zajedno sa partnerima iz Bugarske, Australije, Finske i Hrvatske, istražuje digitalni omladinski rad i orgnaizuje razne vebinare na tu temu, spaja omladinski rad i sport. Sve su to projekti koji su u procesu i trajaće do 2022. 


Sve infromacije i novosti o tome šta NAPOR radi možete pronaći na našoj internet stranici koju redovno ažuriramo i gde uvek možete videte u kojoj smo fazi realizacije projekata.

Šta biste poručili našim čitaocima i budućim članovima organizacije?

Omladinski rad je podrška mladima. Mladi se danas susreću sa brojnim izazovima i neophodna im je podrška na putu ka osamostaljenju, više nego ikada pre. Zato su tu omladinski radnici koji će ohrabriti mlade da budu odgovorni, savesni, da kritički razmišljaju i rade na sebi. Naša ideja je da omladinski rad bude dostupan svim mladima i zbog toga NAPOR okuplja organizacije iz cele Srbije koje su posvećene ovoj ideji.

Hajde da zajedno istrajemo u ovim NAPORima!