Zašto plagijat kad može original?!

Da je u današnje vreme teško napisati, a još teže objaviti, svoj naučni rad potvrđuje činjenica da se mladi retko odlučuju da to i urade. Razlozi su, najčešće, nesigurnost u sebe ili neinformisanosti. Ipak, za sve one koji vole da pišu i želeli bi da objave svoje radove, a ne znaju gde bi to mogli da urade, predstavljamo Nomotehnički centar i Dušicu Birovljević , koja svojim predanim radom i pozitivnošću pruža bezuslovnu podršku svma koji žele da se oprobaju u pisanju.

Dušice, možeš li nam ukratko predstaviti Nomotehnički centar i ono čime se bavite ?

Nomotehnički centar Beograd bavi se pravnom i nomotehničkom delatnošću, edukacijom i izdavaštvom. Kako je nomotehnika nauka o izradi propisa, a mi od 2006. dine pišemo i objavljujemo Komentare Zakona sa primerima i objašnjenjima radi lakše primene u praksi, dali smo i takav naziv našem Centru sa intencijom da nauku o propisima promovišemo, kao i važnost poznavanja procesa izrade zakonskih akata. Tako smo do sada objavili knjige iz različitih oblasti, najviše saobraćaja, urbanizma, radnog prava, lokalne samouprave, zaštite životne sredine i socijalne inovacije.

Ponosni smo na to što se većina naših izdanja nalazi u bibliotekama raznih fakulteta u Srbiji i inostranstvu, kao i što smo više puta učestvovali u pisanju amandmana, naročito za zakone u oblasti urbanizma. Izdanja poput „Korupcija u urbanističkoj delatnosti” iz 2010. godine, kao i „Bona fide zakonske izgradnje formalnih i neformalnih objekata u Republici Srbiji legalitas regnorum fundamentum korupciji i obavezi prema primeni pravila EU (Acquis communitaire) sa predlogom zakona o graditeljstvu” iz 2013. godine, predstavljaju samo neka od najtraženijih izdanja, s obzirom na to da na praktičan način pružaju pravni prikaz urbanističkih problema, sa jasnim zakonskim rešenjem i komparativnom analizom.

Mnoga izdanja smo jedva sačuvali u po jednom primerku za našu policu, ali, naravno, najvažnije je da se publikacije traže i koriste i da dobijamo uglavnom, samo pozitivne kritike. Od 2013. godine bavimo se i Projektima za mlade, kroz podsticaj na istraživanje i objavljivanje stručnih i naučnih radova, prvih samostalnih knjiga, zaštiti od plagijata, zaštiti autorskih prava, administrativnoj pismenosti, a posebno izdvajam i segment posvećem mladim mamama i trudnicama gde im pružamo podršku u daljem obrazovanju i razvoju akademske karijere.

PP%20GIF.gif

Kako si se odlučila da osnuješ tako nesto i koji koraci su tome prethodili ?

Centar je nastao 2006. godine, kao neformalna organizacija, kada je moj otac, doktor pravnih nauka, zbog posla koji iziskuje korišćenje kompleksnih zakonskih propisa iz različitih oblasti, počeo sa pisanjem i objavljivanjem stručnih pravnih knjiga, čija sadržina je, uglavnom, spoj teorije i komentara iz prakse prvenstveno da bi sebi olakšao rad. Kada dođete do napisane i objavljene pedesete knjige, shvatite da to više nije samo za vaše potrebe (smeh).

Kako to obično biva, ja time u početku nisam uopšte želela da se bavim, ali svaka korekcija knjige je kasnije i uz moje formalno pravno obarazovanje rezultirala da i sama počnem da pišem i nastavim ono što je moj otac započeo. Kada sam i Udruženje preuzela, što bi moj otac rekao – kada sam napravila puč i preuzela vlast (smeh), u aprilu 2013. godine i formalno registrovala, želela sam da pomognem svim mladih ljudima, jer znam koliko je teško negde predstaviti svoj rad, objaviti stručan ili naučni rad. Da nisam to učila uz oca i da nisam imala mogućnost da knjige i objavljujem, uglavnom bi mi trebala veća količina materijalnih sredstava da to učinim. Tako sam rešila da mladima pružim podršku i kreiram Projekte koji će im pomoći u daljoj profesionalnoj karijeri bez velikog materijalnog izdatka.

Kako sam od svoje dvadesete godine preduzetnik, nije mi bilo teško da Centar okrenem u drugom pravcu i spojim pravo i podršku mladima i počnem sa izgradnjom Udruženja koje je dobilo neki novi pravac, a to je, upravo, veće korišćenje digitalne tehnologije, učešće na inostranim Projektima i najviše promocija socijalne inovacije, koju privatno istražujem a u projektima primenjujem.

11069359_1104035469613464_4810743812866816774_n.jpg?oh=1288362ff622292a74bb55a42bf80320&oe=5630AEE7
FOTO:facebook.com

Ko je sve deo vašeg tima ?

Naš tim sačinjen je od doktora i magistara pravnih nauka, redovnih profesora, kako iz Srbije tako i inostranstva, advokata i istraživača. Karta za ulazak u stručni tim i Upravni odbor je besprekorna biografija, stručnost i iskustvo. Od kako smo počeli sa podrškom mladima nastala je i naša Redakcija, gde su, uglavnom, oni koji su zavšili osnovne i postdiplomske studije, imamo i dve koleginice koje su još uvek studenti, ali svi su različitih struka sa odličnim biografijama i praktičnim iskustvom. Mi svakome želimo da pružimo šansu.

Danas je jako teško doći do prilike da se negde predstavite i pokažete šta umete da radite, zato smo i Redakciju otvorili, da bismo mladima pružili šansu da uz naše savete, konsultacije kao i aktivan rad u Centru, budu deo našeg tima i na taj način prikažu sebe i steknu radno iskustvo.

Kako imamo različite aktivnosti, svaki član tima je aktivan u nekoj od njih. Srećna sam što većinu kolega iz Redakcije nisam poznavala pre angažovanja u Centru, što dokazuje da nema protekcije (smeh). Dobar deo mladog tima nas je upoznao pri našim Projektima i predavanjima, gde su izrazili želju da se uključe u naš rad. Odabrani su oni koji su tu zbog svojih kvalifikacija i velike želje da podrže ideju Centra i ovom prilikom želim da im se zahvalim na tome. Naš tim je dostupan na našem web sajtu .

Sada bih istakla zahvalnost mladima u Redakciji, Adeli Krivanek, Dragani Petrović, Marijani Topo, Ameli Đurakovac, Vladislavu Pešiću, Slobodanu Petroviću, Ranki Ćelić i najnovijem članu Neveni Mijić.

Da li misliš da je, generalno, mladima danas potrebna pomoć kako bi se afirmisali kroz svoje pisanje i kako Nomotehnički centar može da bude deo toga ?

U Centru često pominjemo „sindrom belog papira”- sve je lako dok ne sednete ispred praznog papira i počnete da pišete. Kada uspete da prevaziđete pomenuti sindrom, napišete rad, dobijete pozitivnu recenziju, postoji problem objave rada, jer, uglavnom, to iziskuje ili veće materijano ulaganje ili nemogućnost da se uklopite tematski u neka od izdanja gde biste možda i mogli da sebi priuštite publikovanje. Pisanje i istraživanje je vrlo važno jer vas može odvesti u kreiranje projekata.

output_6cz6ud.gif

Centar je započeo Zbornik Nova naučna edukativna misao. Objavili smo do sada 12 izdanja, gde pružamo mladima priliku da objave svoje stručne i naučne radove uz minimalno materijalno učešće. Mnogima je to potrebno radi nastavka obrazovanja, a drugima da imaju početno mesto da prikažu svoj rad i predstave sebe. Objavljuje se pet puta godišnje, a trenutno je otvoren poziv za broj 3/2015 do 30. juna 2015. godine i pozivam sve one koji su u statusu studenata osnovih studija, master ili doktorskih svih akreditovnaih Univerziteta u Srbiji kao i Evropi, da se prijave, zatraže od nas Prijavni formular i pošalju nam svoje Apstrakte. Ukoliko dobiju pozitivnu recenziju naših profesora dobiće priliku i da objave svoj rad. Mogu vam reći da je nekima objava rada pomogla u pronalaženju posla, jer mi izdanja, uglavnom, šaljemo našim partnerskim organizacijama, što mladima i njihovom radu, predstavlja i vid promocije.

11164052_1099598486723829_3914929978609546994_n.jpg?oh=dd34368a24820c479514590c1624cacf&oe=55F9DB42

FOTO: facebook.com

Kakva su vaša iskustva do sada sa objavljivanjem radova? Da li ste zadovoljni odazivom mladih?

Iza svakog izdanja Zbornika stoji ogroman rad, tim i tvrdim da to nije nimalo lak posao. Svako izdanje nam je služilo kao baza za dalje istraživanje. Tako smo kreirali i obuke za mlade. Problemi na koje nailazimo su, uglavnom, nedovoljno poznavanje poslovne korespondencije, negde i nepoznavanje metodologije. Fali izlaženje iz okvira i doza inovativnosti, da se naslovi ne bi ponavljali.

Oni koji su kod nas do sada radove publikovali, uglavnom su na postidiplomskim studijama i pažljivo su odabrani. Svi radovi predstavljaju refleksiju nečijeg osnovnog ili postdiplomskog obrazovanja. Usuđujem se da kažem, da su to radovi mladih ljudi koji su imali hrabrost da napišu i predstave svoj rad, svaka objava je njihova pobeda i imamo veliki broj onih koji su objavljivali u više izdanja, gde se jasno vidi i njihov napredak. Kada vidite svoj rad i radove drugih, uvek ćete imati dobar pregled gde možda i vi trebate više da radite.

Imamo dobar odziv, mada mi u izdanjima imamo mali broj onih koje obavljujemo i nije bitan kvantitet već kvalitet. Dešava se i da podržimo radove koji su tematski drugačiji, što se ispostavilo kao dobro, jer treba dati mladima priliku. Nismo svi isti i nemamo ista interesovanja, iz različitosti se može i dosta toga naučiti. Najveći uspeh je što Zbornik služi svrsi, što su se mnogi po prvi put odvažili da napišu i publikuju radove, nekima je pomoglo za napredak u akademskoj karijeri, neki su pronašli posao, a neki pospešili svoje istraživačke veštine. Bitno je probati i sa pisanjem početi.

Predstavi nam vaše dosadašnje projekte kao i one koje planirate da sprovedete u budućnosti

Kreator Projekata sam ja i najviše volim slobodu u radu. Mislim da kada je tim dobar i stručan, da nema problema oko podele poslova. Mi smo savršeno uigrani, svako se uključuje u segmente Projekta na osnovu svojih kvalifikacija i tako ih svi zajedno sprovodimo. Pomenuli smo Zbornik Nova naučna edukativna misao , a imamo i Zbornik Zašto plagijat kad može original?! Budi original! koji je deo edukativne radionice o pisanju stručnih i naučnih radova.

Održali smo više predavanja sa istom temom pri Kancelariji za mlade opštine Savski venac, za studente Ekonomskog fakulteta u Beogradu, pri Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, kao i Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu u okviru Projekta „Preventivni talas”, na poziv Studentske asocijacije Univerziteta u Novom Sadu. Izdvajam i najtraženije predavanje „Novi HORIZONT životne sredine (etika, religija, socijalnaInovacija, Europa2020, Hoziron2020)“. Projekat sa skraćenim nazivom „Budi uključen”, kao podrška mamama i trudnicama, sa besplatnim pravnim savetima i objavom stručnih i naučnih radova, sprovođen uz podršku Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu i radujemo se što se Projekat udružio sa Akademskom bebom iz Novog Sada koji je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

EU%20GIF.gif

Zatim, „Budi inovativan, kreiraj saobraćajanu bezbednost”, projekat finasiran do juna 2015. iz budžeta Grada Beograda, Sekretarijata za saobraćaj, dok će od juna do decembra 2015. nastaviti da se sprovodi uz podršku Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda. Imamo velikih planova i najbolje je da ih ne pričam unapred, već kada počnemo sa realizacijom da imamo povod za novi intervju.

Na svakom početku je bitna podrška, a Nomotehnički centar, zajedno sa Dušicom, sigurno će to i vama da pruži. Zato ne čekajte, već krenite da pišete i uključite se projekte koje ovaj centar sprovodi.


Amela je veliki obožavatelj životinja i svih vidova umetnosti, iskreni i emotivni entuzijasta koji veruje da se snovi ostvaruju upornošću i konstantnim trudom

Pročitajte i:

Ideja ekoloških grafita direktno u Berlin!
Dušan Svilar: Inspiriše me živa svirka
In je biti ekspert!