Literarni konkurs „Radost je...”
Pixabay

Opšte informacije

Literarni konkurs obuhvata samo kratke pisane forme (izreke, poslovice, aforizme, slogane...).

Kratka forma treba da bude napisana kao jedna rečenica i da sadrži maksimalno 20 reči.

Način i rok slanja radova

Svaka kratka forma treba da bude poslata u prilogu imejla i da sadrži:

- ime i prezime učenika;

- razred koji pohađa;

- adresu škole;

- ime mentora;

- imejl i broj telefona mentora.

Radove slati na imejl vesna@dkcb.rs do 1. marta 2019. godine.