Stalni konkurs časopisa „Afirmator“
Pixabay

Opšte informacije

Prvi broj elektronskog Časopisa za umetnost i društvena pitanja „Afirmator“ objavljen je u aprilu 2013. godine. „Afirmator“ izlazi jednom mesečno uz podršku internet portala „Konkursi regiona“


Prednost u objavljivanju će imati članci koji tretiraju aktuelna, ovogodišnja zbivanja u svetu umetnosti i društva, kao i umetnička dela koja se bave savremenim, provokativnim temama.


Redakcija prima neobjavljene radove za sledeće rubrike:

 1. proza (kratka priča, do pet kucanih strana)
 2. poezija (pet pesama i više, i kratka biografija)
 3. satira (priče do tri kucane strane, do dvadeset aforizama, do pet karikatura, video radovi, satirična muzika, skečevi) 
 4. književnost (esej, književna kritika, prikaz)
 5. vizuelne umetnosti (umetnički radovi, tekstovi, projekti, najave)
 6. f / sf / horor (esej, studija, sinopsis za film, kratka priča, do tri kucane strane)
 7. društvene nauke (do sedam kucanih strana)
 8. putopis (putopisi i dr, do tri kucane strane)
 9. vizuelne umetnosti (prikazi, kritike, umetničke fotografije, fotografije slika, skulptura, kao i fotografije, video snimci instalacija; umetnosti XX i XXI veka, umetnosti prethodnih epoha, prikazi i kritike aktuelnih izložbi na domaćoj sceni, aktuelnog programa svetskih muzeja i/ili galerija, neobjavljeni prevodi ključnih tekstova ili odlomaka iz literature o savremenoj umetnosti)
 10. sindikat (socijalna pitanja, nepravde u društvu, primeri, snimci, izveštaji, do tri kucane strane)
 11. politika (komentari, kolumne, istraživačko novinarstvo, do tri kucane strane).

Redakciju „Afirmator“-a čine: Aleksandar Novaković, Berislav Blagojević, Vladimir Bulatović, Predrag Milojević, Ljiljana Samardžić, Ema Stevanović, Dragoslava Barzut, Dragan Jovićević.

Način prijave

U zavisnosti od rubrike za koju se radovi šalju na konkurs, neophodno je prijaviti se putem sledećih mejlova:

 1. proza: afirmator.proza@gmail.com
 2. poezija: afirmator.poezija@gmail.com
 3. satira: afirmator.satiraihumor@gmail.com
 4. književnost: afirmator.kritika@gmail.com
 5. vizuelne umetnosti: vizuelne.skladiste@gmail.com
 6. f / sf / horor: afirmator.sf.horor@gmail.com
 7. društvene nauke: afirmator.drustvenenauke@gmail.com
 8. putopis: afirmator.geografija@gmail.com
 9. vizuelne umetnosti: afirmator.lik@gmail.com
 10. sindikat: afirmator.sindikat@gmail.com
 11. politika: afirmator.politika@gmail.com.
Tekstove za aktuelni broj treba poslati do 20. u mesecu u sledećem formatu: 

 • Microsoft Word (2003 ili 2007), 
 • font – Times New Roman
 • veličina – 12.

Uz tekst ili rad poslati i kratku biografiju sa fotografijom. Tekstovi/radovi, koji stignu posle 20. u mesecu, biće uzeti u obzir za sledeće izdanje.

Dodatne informacije

Više informacija o časopisu potražite na sajtu „Afirmator“-a.