Praksa

Volontiraj u timu Programa obrazovanja!

Centar za integraciju mladih raspisao je konkurs za volontere na poziciji terenskih radnika/ca u okviru Programa obrazovanja. Ukoliko želite da naučit...

Priredila Sara Kovačević

Praksa

Konkurs za praksu iz oblasti ljudskih resursa!

Praksa

Ukoliko planirate da Vaša profesija bude regrutacija i selekcija kadrova, predlažemo da učestvujete na konkursu za praksu u Assessment Systems Adria v...

Poslodavac: Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

Namenjeno za: Studente završnih godina, postdiplomcima i diplomce

Traje do: 21.04.2018.

Praksa NVO Mreže psihosocijalnih inovacija!

Praksa

Zainteresovani studenti psihologije, pedagogije i andragogije mogu se prijaviti na konkurs za praksu u NVO Mreži psihosocijalnih inovacija.

Poslodavac: Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

Namenjeno za: studente završnih godina i master studija psihologije, pedagogije i andragogije

Traje do: 25.04.2018.

Budi volonter na kongresu!

Praksa

Ukoliko voliš pozorište prijavi se za volonterstvo na ovogodišnjem Svetskom kongresu Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja.

Poslodavac: Fakultet dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu

Namenjeno za: sve

Traje do: 19.05.2018.