iSerbia raspisuje konkurs za novinare

Opšte informacije

iSerbia, između ostalog, svojim čitaocima pruža autentičan, kvalitetan i analitičan sadržaj u oblastima koje su značajne mladima na početku karijere. Kroz redakciju je do sada prošlo preko 300 mladih novinara/dopisnika koji su pisali o raznim aktuelnim, edukativnim i zanimljivim temama koje se tiču mladih ljudi u Srbiji.

O nama

iSerbia je organizacija registrovana u Beogradu, ali rasprostranjena po celoj Srbiji, koja ima za cilj podsticanje omladinskog preduzetništva, inovativnosti i aktivizma, kao i promociju mladih, uspešnih i talentovanih ljudi širom Srbije.


Jedan od naših projekata je i naš izuzetno posećen portal - www.iSerbia.rs, koji ne služi samo predstavljanju organizacije, već i pružanju informacija i vesti mladima iz oblasti obrazovanja, usavršavanja, biznisa i aktivizma, podatke o osnivanju firme ili udruženja, konkurse za mlade i još mnogo čega.


Poznati smo po brojnim edukativnim događajima koje smo organizovali, projektima za mlade, kao i priznanjima PC Press top 50 2013 i polufinale European Youth Award 2015. Više informacija o nama i našem timu, možete pronaći ovde.

Ko može da se prijavi?

Mladi širom zemlje, starosti od 18 do 30 godina, koji imaju šta da kažu u oblasti edukacije, poslovanja ili srodnih aktuelnih tema. Nije neophodno prethodno iskustvo, već isključivo entuzijazam i zainteresovanost za kontinuiranim usavršavanjem.

Opis zaduženja

Novinari iSerbie najpre će proći Mentorski program sa svojim urednikom, gde će postupno, ispunjujući pažljivo definisane zadatke prakse, steći znanja i veštine u svim oblastima autorskog pisanja u oblasti web novinarstva, i to od pisanja priređenih tekstova sa drugih sajtova, preko autorskih tekstova o temama u vezi sa biznisom, edukacijom, zanimljivostima, pa sve do vođenja intervjua sa eminentnim ličnostima koje inspirišu. Tekstovi će, u zavisnosti od tematike, biti objavljeni u rubrikama Biz & Edu, Da li ste znali? i Oni inspirišu.


Nakon toga, član postaje zvaničan novinar portala iSerbia i kao takav uživa potpune benefite članstva. Dakle, nakon obavljenog mentorskog rada, zvanični novinar portala je u obavezi da jednom mesečno napiše:

 • jedan autorski tekst (na bilo koju temu u vezi sa tematikom rubrika Biz & Edu i Da li ste znali?);
 • jedan intervju (za rubriku Oni inspirišu) i 
 • tri priređena teksta.

Ukoliko novinar radi istraživački autorski tekst, koji iziskuje više vremena, onda, u konsultaciji sa svojim urednikom, biva oslobođen uobičajene norme dok ne završi započeto istraživanje.

Vrsta angažmana i radno vreme

Angažman je na dobrovoljnoj bazi i obavlja se u celini putem interneta.


Radno vreme zavisi od tempa rada svakog pojedinca i nije striktno definisano - obaveza je da se ispuni zahtevana zvanična norma. Novinar može pisati i više, ukoliko to želi i ukoliko, zbog aktuelnosti informacija, bude potrebe za tim.

Trajanje angažmana

Program prakse traje četiri meseca. Prva dva meseca novinar sa svojim urednikom prolazi kroz četiri koraka Mentorskog programa. Mentorski program čine: pisanje autorskih tekstova, priređenih vesti, intervjua i istraživački rad.


Nakon Mentorskog programa, novinar postaje zvanični novinar portala iSerbia i u obavezi je da naredna dva meseca piše u skladu sa navedenom normom, da jednom mesečno napiše:

 • jedan autorski tekst (Biz & Edu i Da li ste znali?);
 • jedan intervju (Oni inspirišu);
 • tri priređena teksta ili
 • istraživački autorski tekst.

iSerbia podržava obrazovanje mladih ljudi i sve vannastavne aktivnosti kojima se oni bave. Zato dozvoljavamo da obavljanje Programa prakse traje najduže šest meseci (umesto predviđena četiri meseca). Ako novinar ne stigne da za šest meseci ispuni obaveze predviđene Programom, gubi pravo na Potvrdu o obavljenoj praksi.


Nakon završenog četvoromesečnog programa prakse, novinar ostvaruje pravo na Potvrdu o obavljenoj praksi i/ili preporuci. Tada može da odluči da li nastavlja saradnju sa portalom uz punu normu ili kao povremeni novinar. 

Rok za prijavu

Poziv je otvoren do 15. aprila 2019. godine. Međutim, savetujemo da se prijavite i pre toga, jer će rad početi ubrzo po prijavi, a mesta su ograničena!

Način prijave

Da biste se prijavili, neophodno je da popunite prijavni formular na sledećem linku. U prijavnom formularu ćete priložiti:

 • svoj CV i 
 • jedan tekst dužine najviše do jedne i po strane A4 formata (u Word-u).

Nagrada?

 • Razvijanje sopstvenih potencijala pisanja i novinarskog izveštavanja sa kojima će se upoznati internet javnost;
 • Dodatne obuke i profesionalna usavršavanja za članove iSerbia tima;
 • Mogućnost dobijanja Press akreditacija za određene događaje;
 • Preporuka i potvrda o obavljenoj praksi;
 • Mogućnost unapređenja na više pozicije;
 • Umrežavanje sa eminentnim ljudima iz raznih oblasti;
 • Najbolji kandidati dobijaju besplatan kurs Web novinarstva koji organizuje Kampster;
 • I druge.