iSerbia raspisuje konkurs za novinare

Opšte informacije

iSerbia, između ostalog, svojim čitaocima pruža autentičan, kvalitetan i analitičan sadržaj u oblastima koje su značajne mladima na početku karijere. Kroz redakciju je do sada prošlo preko 300 mladih novinara/dopisnika koji su pisali o raznim aktuelnim, edukativnim i zanimljivim temama koje se tiču mladih ljudi u Srbiji.

O nama

iSerbia je organizacija registrovana u Beogradu, ali rasprostranjena po celoj Srbiji, koja ima za cilj podsticanje omladinskog preduzetništva, inovativnosti i aktivizma, kao i promociju mladih, uspešnih i talentovanih ljudi širom Srbije.


Jedan od naših projekata je i naš izuzetno posećen portal - www.iSerbia.rs, koji ne služi samo predstavljanju organizacije, već i pružanju informacija i vesti mladima iz oblasti obrazovanja, usavršavanja, biznisa i aktivizma, podatke o osnivanju firme ili udruženja, konkurse za mlade i još mnogo čega.


Poznati smo po brojnim edukativnim događajima koje smo organizovali, projektima za mlade, kao i priznanjima PC Press top 50 2013 i polufinale European Youth Award 2015. Više informacija o nama i našem timu, možete pronaći ovde.

Ko može da se prijavi?

Mladi širom zemlje, starosti od 18 do 30 godina, koji imaju šta da kažu u oblasti edukacije, poslovanja ili srodnih aktuelnih tema. Nije neophodno prethodno iskustvo, već isključivo entuzijazam i zainteresovanost za kontinuiranim usavršavanjem.

Opis zaduženja

Novinari iSerbie najpre će proći Mentorski program prakse sa svojim urednikom, gde će postupno, ispunjujući pažljivo definisane zadatke prakse, steći znanja i veštine u svim oblastima autorskog pisanja u oblasti web novinarstva, i to od pisanja priređenih tekstova sa drugih sajtova, preko autorskih tekstova o temama u vezi sa biznisom, edukacijom, zanimljivostima, pa sve do vođenja intervjua sa eminentnim ličnostima koje inspirišu. Tekstovi će, u zavisnosti od tematike, biti objavljeni u rubrikama Biz & Edu, Da li ste znali? i Oni inspirišu.


Nakon toga, član postaje zvaničan novinar portala iSerbia i kao takav uživa potpune benefite članstva. Dakle, nakon obavljenog mentorskog rada, zvanični novinar portala je u obavezi da jednom mesečno napiše:

 • jedan autorski tekst (na bilo koju temu u vezi sa tematikom rubrika Biz & Edu i Da li ste znali?);
 • jedan intervju (za rubriku Oni inspirišu) i 
 • šest priređenih tekstova.

Ukoliko novinar radi istraživački autorski tekst, koji iziskuje više vremena, onda, u konsultaciji sa svojim urednikom, biva oslobođen uobičajene norme dok ne završi započeto istraživanje.

Vrsta angažmana i radno vreme

Angažman je na dobrovoljnoj bazi, volonterski i obavlja se u celini putem interneta.


Radno vreme zavisi od tempa rada svakog pojedinca i nije striktno definisano - obaveza je da se ispuni zahtevana zvanična norma. Novinar može pisati i više, ukoliko to želi i ukoliko, zbog aktuelnosti informacija, bude potrebe za tim.

Trajanje angažmana

Program prakse traje četiri meseca. Prva dva meseca novinar sa svojim urednikom prolazi kroz četiri koraka Mentorskog programa. Mentorski program čine: pisanje autorskih tekstova, priređenih vesti, intervjua i/ili istraživački rad. Nakon Mentorskog programa, novinar postaje zvanični novinar portala iSerbia i u obavezi je da naredna dva meseca piše u skladu sa navedenom normom.


iSerbia podržava obrazovanje mladih ljudi i sve vannastavne aktivnosti kojima se bave. Zato, dozvoljavamo da obavljanje Programa prakse traje najduže šest meseci (umesto predviđena četiri meseca). To znači da iSerbia zadržava pravo da ne izda potvrdu i/ili preporuku o obavljenoj praksi, ukoliko novinar ne stigne da za šest meseci ispuni obaveze predviđene Programom prakse.


Nakon završenog četvoromesečnog Programa prakse, novinar ostvaruje pravo na Potvrdu o obavljenoj praksi i/ili preporuci i tada se izjašnjava da li nastavlja saradnju sa portalom uz punu normu - kao zvanični novinar portala ili kao povremeni novinar.

Rok za prijavu

Poziv je otvoren do 30. aprila 2020. godine. Međutim, savetujemo da se prijavite i pre toga, jer će rad početi ubrzo po prijavi, a mesta su ograničena!

Način prijave

Da biste se prijavili, neophodno je da popunite prijavni formular na sledećem linku. U prijavnom formularu ćete priložiti:

 • svoj CV i 
 • jedan tekst dužine najviše do jedne i po strane A4 formata (u Word-u).

Nagrada?

 • Razvijanje sopstvenih potencijala pisanja i novinarskog izveštavanja sa kojima će se upoznati internet javnost;
 • Dodatne obuke i profesionalna usavršavanja za članove iSerbia tima;
 • Mogućnost dobijanja Press akreditacija za određene događaje;
 • Preporuka i potvrda o obavljenoj praksi;
 • Mogućnost unapređenja na više pozicije;
 • Umrežavanje sa eminentnim ljudima iz raznih oblasti;
 • Najbolji kandidati dobijaju besplatan kurs Web novinarstva koji organizuje Kampster;
 • I druge.