Praksa u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata
Facebook (CzRK)

Centru za razvoj karijere je potreban praktikant u oblasti karijernog informisanja studenata, digitalnog marketinga i organizacije događaja .


Praksa u CzRK-u podrazumeva rad u okruženju koje predstavlja nepresušni izvor ideja i informacija, odvija se pod nadzorom posvećenih mentora u vedroj, dinamičnoj kancelariji u Rektoratu, kao i na terenu (na fakultetima i različitim događajima za studente) i predstavlja priliku za sticanje raznovrsnog radnog iskustva, upoznavanje novih ljudi, ispoljavanje kreativnosti i još mnogo toga. 

Opis zaduženja

- podrška u digitalnom marketingu, 
- osmišljavanje i realizacija promotivnih aktivnosti, 
- informisanje studenata na sajmovima, info-promo deskovima Centra na fakultetima,
- organizacija baze kontakata,
- razvoj baze karijernih informacija i resursa, 
- pisanje vesti i saopštenja za sajt Centra,
- postavljanje konkursa na sajt Centra, 
- učešće u organizaciji događaja (prezentacije, panel diskusije, posete kompanijama itd.) i edukativnih programa za studente, 
- praćenje kvaliteta programa Centra - prikupljanje podataka kroz evaluacione upitnike, statistička obrada podataka i pisanje izveštaja 
fandrejzing.

Uslovi

- student završnih godina osnovnih ili Master studija Univerziteta u Beogradu ,

- samoinicijativa i snalažljivost,

- aktivno znanje engleskog jezika,

- pozitivan stav i spremnost za učenje ,

- razvijene veštine usmene i pisane komunikacije ,

- razvijene organizacione i prezentacione veštine ,

- odlično poznavanje rada na računaru (MS Office) i na društvenim mrežama.

Način prijave


Pored CV-a i motivacionog pisma koje treba dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rspotrebno je popuniti formular za evidenciju prijave. 


Trajanje prakse


Praksa traje 4 meseca. 


Početak prakse


20. 02. 2018.Izvor: CzRK