Praksa u Informativnom centru Univerziteta u Beogradu
Pixabay

Zaduženja praktikanta

  • Analiza korisničkih zahteva i izrada funkcionalne specifikacije 
  • Dokumentovanje informacionog Sistema 
  • Dokumentovanje baze podataka 
  • Praćenje rada informacionog Sistema 
  • Ostali poslovi vezani za razvoj informacionog sistema

Uslovi prijave

  • Mogu se prijaviti studenti Univerziteta u Beogradu
  • Potrebno je znanje projektovanja informacionih sistema, poznavanje procesa razvoja softvera, baze podataka

Prijava

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju CV i motivaciono pismo na adresu: prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: Praktikant za Informacione Sisteme i popune upitnik.


Predviđeno je da praksa počne 15. februara i traje dva meseca.