Seminari

Prijava za seminar o planiranju javnih nabavki za 2020.

Paragraf organizuje praktična predavanja na kojima će učesnicima biti date smernice za uspešno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu, kao i prikaz...

Priredila Marija Planić

Seminari