Seminari

Prijavi se na međunarodnu konferenciju - LEAP Summit

LEAP Summit je međunarodna multidisciplinarna konferencija koja se održava u Zagrebu 26. i 27. marta 2020. godine.

Priredila Marija Planić

Seminari

Prijavi se na međunarodnu konferenciju - LEAP Summit

Seminari

LEAP Summit je međunarodna multidisciplinarna konferencija koja se održava u Zagrebu 26. i 27. marta 2020. godine.

Poslodavac: Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI)

Namenjeno za: inovativna preduzeća, preduzetnike, frilensere, investitore, udruženja, studente, univerzitete, istraživačke institucije i druge

Traje do: 15.03.2020.