Konkurs za dodelu stipendija za studije u Srbiji 2020/21.
Pixabay

Opšte informacije

Program stipendiranja je namenjen studentima koji studiraju u Republici Srbiji i koji sve vreme trajanja programa stipendiranja moraju biti u Republici Srbiji.


Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor (na srpskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodelu stipendije . Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju. 


Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju, dobiće putem e-maila obaveštenje maksimalno 30 dana od izbora novih stipendista. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže tri meseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtev može biti vraćena poštom.


Fondacija minimalno može dodeliti 10, a maksimalno 15 stipendija godišnje. Stipendija iznosi 100 eura mesečno, isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti u trajanju od 10 meseci .


Pored finansijske podrške stipendistima je omogućena dodatna edukacija kroz različite aktivnosti u organizaciji Fondacije.

Ko može da se prijavi?

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija, kao i postdiplomci i doktoranti.

Uslovi

 • Donja granica proseka na studijama mora biti 8,5.
 • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika.
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti u trenutku kandidovanja.
 • Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu.

Način i rok prijave

Rok za podnošenje prijave je 30. april 2020. godine.


Dokumentacija za konkurs se dostavlja na srpskom jeziku:

 1. popunjen prijavni formular;
 2. CV;
 3. Motivaciono pismo (maksimalno na jednoj strani);
 4. Potvrda o položenim ispitima (za postdiplomske/doktorske studije - dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih/postdiplomskih studija i uverenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija);
 5. Dve akademske preporuke profesora (moraju biti na memorandumu fakulteta ili u Word dokumentu sa pečatom, kontakt podacima i potpisom profesora);
 6. Jedna društvena ili politička preporuka (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja);
 7. Fotografija novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš);
 8. Ostale diplome / sertifikati – fotokopija (ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački na fakultetu).
Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Makedonska 2, VI sprat, 11 000 Beograd. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća.


Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati.


Kandidati koji dokumentaciju dostavljaju poštom – treba da se informišu/provere da li je dokumentacija primljena/dostavljena Fondaciji.

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: katarina.pesic@kas.de ili na telefone: 

 • 011/ 40241 63;
 • 011/ 40241 64;
 • 011/ 40241 65; 
 • 062/260 638.