Program stipendija Višegrad fonda za 2020. godinu
Julian Nyča (Wikimedia Commons)

Opšte informacije

Kroz ovaj program stipendija, studenti/istraživači mogu aplicirati za studije/istraživanje na akreditovanim visokoškolskim institucijama u zemljama V4 grupe u trajanju do 4 semestra.


Trajanje boravka

  • 1-4 semestra za redovne master studije i 
  • 1-2 semestra za redovne postmaster studije/istraživanje.
Programom je obezbeđena stipendija za stipendistu u iznosu od 2500 evra po semestru, kao i 1500 evra po semestru za instituciju domaćina programa.

Ko može da se prijavi?

Višegradska stipendija namenjena je za master i post-master studente koji su državljani Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova*, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Ukrajine za studiranje u inostranstvu u višegradskim zemljama.


* Ovo imenovanje ne dovodi u pitanje pozicije o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Način i rok prijave

Prijava se odvija onlajn, putem portala My Visegrad, a kandidati prilikom prijave prilažu pismo prihvatanja institucije na kojoj žele da borave.


Rok za prijavu je 15. mart 2020. godine.

Dodatne informacije

Više informacija o ovom programu stipendija možete naći ovde.