150 godina Periodnog sistema hemijskih elemenata
Pixabay

Periodni sistem

Ujedinjene Nacije odlučile su da 2019. godinu proglase godinom Periodnog sistema elemenata i tako odaju počast ruskom hemičaru Dmitriju Mendeljejevu koji je 1869. godine objavio prvi periodni sistem. 

Pixabay
Pixabay

Njegova struktura bila je bazirana na sličnostima elemenata u hemijskom ponašanju. Ovime je predviđao svojstva dotad nepoznatih elemenata, a ovu tradiciju nastavili su kasniji hemičari, te se za 150 godina, ubacivanjem novih elemenata došlo do periodnog sistema u obliku u kome ga mi danas poznajemo.

O predavaču

Profesor dr Ivan Gutman, rođen 1947. u Somboru, doktorirao je hemijske nauke u Zagrebu, a matematičke na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Redovni je profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu od 1984. godine, gde predaje fizičku hemiju, istoriju i filozofiju hemije i obradu rezultata merenja. 


Sa preko  hiljadu objavljenih naučnih radova, profesor dr Ivan Gutman zaslužno nosi titulu najvećeg živog srpskog naučnika. U prilog ovome govore i njegova naučna dostignuća i priznanja, a time i izuzetno bogata profesionalna karijera: 

Ptint Screen (Facebook, Prirodno-matematički fakultet)
Ptint Screen (Facebook, Prirodno-matematički fakultet)

Od 1988. godine član je Srpske akademije nauka i umetnosti, član je Međunarodne akademije matematičke hemije i Akademije nelinearnih nauka u Moskvi. Bio je stipendista Humboltove fondacije, radio je na Institutu za kvantnu hemiju u zapadnom Berlinu, Institutu za radijacionu hemiju u Malhajmu, u Nešvilu, Erlangenu, Jerusalimu, Santa Klari, Južnoj Karolini, Trondhajmu. Grad Kragujevac proglasio ga je svojim zaslužnim građaninom.

Ne propustite ovu sjajnu priliku da prisustvujete predavanju ovakvog stručnjaka, povodom jubileja jednog od najvećih naučnih dostignuća!


Izvori:  sanu.ac.rspmf.kg.ac.rs