Razgovorom protiv karcinoma dojke
Pixabay

Klub studenata etnologije i antropologije (KSEA) poziva vas ovog ponedeljka da diskutujete zajedno o problemima sa kojim se kako žene, tako i devojke, suočavaju prilikom dijagnostikovanja i lečenja karcinoma dojke. 

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Srbiji se obeležava 20. marta, te ovaj događaj ima cilj da kroz razgovore podigne svest o ovoj bitnoj temi i kroz njih pruži vid podrške. Svake godine u Srbiji oboli oko 4 000 žena. Visoka učestalost obolevanja od raka dojke mora se u izvesnoj meri pripisati činjenici da do danas nisu otkriveni ili do kraja razjašnjeni svi uzroci njegovog nastanka, pa su dometi primarne prevencije, u tom smislu, limitirani.

Procenat uspešnog lečenja i ozdravljenja je veći ukoliko se bolest otkrije na vreme stoga se u medicinskim krugovima sve veći akcenat stavlja na prevenciju, jer, kao što je gore pomenuto, zvanična medicina još uvek nema odgovarajući lek za ovu bolest. 


Kako izgleda preventiva kada govorimo o karcinomu dojke? Na koje sve načine možemo da zaštitimo svoje telo? Tradicionalno rodna uloga koju žena ima u Srbiji uglavnom predstavlja teret prilikom borbe sa karcinomom. Podrška porodice i okoline može da bude od velike pomoći tokom procesa lečenja. Stoga, na ovoj radionici će se govoriti o značaju prevencije, ali će se razmatrati i društveno-kulturni kontekst, odnosno kako tradicionalna uloga žene i poimanja seksualnosti utiču na proces oporavka i podršku, uz osvrt na iskustva sa terena o stavovima mladih koji su u period svog odrastanja kroz porodičnu situaciju bili upoznati sa ovom bolešću.


Antropološki uvidi mogu da budu od koristi kako mladima kada je reč o informisanju, tako i odraslima koji su na direktan ili indirektan način imali kontakt sa ovom temom. 


Izdvojite par sati i dođite u ponedeljak u SKC na radionicu!


Izvor: Facebook event