Da li je student zakon?
SUS

Studentska unija Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje javnu raspravu povodom izrađenog Nacrta zakona o studentskom organizovanju kako bi se studentima omogućilo i kako bi se podstakli na aktivnije učešće i angažman u sindikalnim i strukovnim studentskim organizacijama, kao i u studentskim glasilima u svrhu dugoročnog osiguranja i unapređenja visokog obrazovanja i studentskog standarda.


Nacrt svoje postojanje datira još iz 2004. godine, kada je  formirana Radna grupa za njegovu izradu. Međutim, 2006. godine donesen je Zakon o visokom obrazovanju, kojim su uvedeni Studentski parlamenti kao jedine prepoznate studentske skupine, a čime su, u nedostatku komplementarnog zakona o studentskom organizovanju, svi ostali oblici organizovanja označeni kao neprepoznati. To je, kako navodi Studentska unija Srbije, dovelo do toga da studentski parlamenti, odnosno njihovi članovi, teže gašenju nezavisnih studentskih organizacija i osnivanju sopstvenih, jer omladine političkih partija nemaju uticaja na njih. 


Sve ovo je dovelo do nedostatka nepristrasnih izvora finansiranja, što  znatno otežava funkcionisanje studentskih organizacija koje se uglavnom finansiraju od projektnih aktivnosti na konkursima ministarstava, sekretarijata, uprava ili kancelarija za mlade. U ovim okolnostima, nezavisnim studentskim udruženjima i studentskim glasilima ostaje finansiranje iz fondova stranih ambasada i fondacija, koje ne moraju nužno da prate nacionalne interese i svakako imaju neke svoje, jer ih državni sve manje prepoznaju. Takođe, ostaju donacije kompanija i malih i srednjih preduzeća, gde takođe najviše sredstava daju strane kompanije.

SUS
SUS

Ipak, svetlo na kraju tunela je počelo da se pojavljuje pred očima Studentske unije Srbije 2015. godine, kada je napokon najavljeno formirane radne grupe za izradu zakona o SO od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a 2016. godine Studentska unija Srbije stupa u trogodišnji projekat sa Ministarstvom prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao nosilac istraživanja, izrade nacrta i javne kampanje zagovaranja za usvajanje Zakona o studentskom organizovanju. Na čelu MPN tada je bio dr Srđan Verbić.


Prošle godine Ministarstvo, na čelu sa novim ministrom Mladenom Šarčevićem, podržava nastavak projekta tj. izradu Finalnog predloga nacrta zakona i održavanje javne rasprave o njemu, a ove godine počinje treća i poslednja faza projekta – kampanja javnog zagovaranja za ulaženje nacrta zakona u skupštinsku proceduru.


Diskusije na kojima je bio predstavljen Nacrt zakona o visokom obrazovanju do sada su se održale održale 12. januara u Kosovskoj Mitrovici i 19. januara u Novom Sadu. Danas će se održati u Beogradu, a planirano je predstavljanje Nacrta još 26. januara u Nišu i 27. januara u Kragujevcu.


Izvor: SUS