Danas počinju prijave na Filološkom i Pravnom

Foto: Study in Serbia / Fakulteti edukacija

Filološki i Pravni fakultet su ove, kao i prošlih godina, slični po broju studenata koje primaju na osnovne akademske studije. Taj broj je na Filološkom ukupno 1505 na sva četiri smera (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost i kultura – objedinjujući naziv za strane jezike i književnosti, ali i za smer Bibliotekarstvo i informatika i smer Opšta književnost sa teorijom književnosti), od kojih će se njih 750 obrazovati finansiranjem iz budžeta Republike Srbije, a ostali će se samofinansirati.

Broj budućih upisanih na Pravnom fakultetu je nešto manji nego na Filološkom – 1450. Taj broj nije baš tako demokratski podeljen kao na Filološkom, te je veći broj onih koji će zauzeti mesto na samofinansiranju, čak njih 850, dok je za „budžetaše” rezervisano 600 mesta.

Takođe, Vlada Republike Srbije je utvrdila i broj studenata koji se mogu upisati u statusu finansiranja iz budžeta u okviru afirmativnih grupa, na oba fakulteta. Na Filološkom je tačno određeno da se sedmoro studenata sa invaliditetom, sedmoro pripadnika romske nacionalnosti i sedmoro državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini završili srednju školu u inostranstvu, mogu upisati na osnovne akademske studije kao budžetski studenti.

Pravni fakultet je, u skladu sa uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izdvojio 1% od ukupnog broja studenata koji će se finansirati iz budžeta za lica sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalne manjine.

Prijemni ispiti - Filološki i Pravni fakultet u Beogradu

Filološki fakultet će objaviti liste prijavljenih 23. juna 2017. godine, na oglasnoj tabli i sajtu fakulteta.

prijemni.jpg
Foto: RTV SLON

Sam prijemni ispit će se na Filološkom fakultetu održati u dva termina, 26. i 27. juna, gde će u prvom terminu prijemni polagati budući srbisti i anglisti, a dan kasnije i ostali koji žele da upišu strani jezik. Na Pravnom fakultetu će se prijemni održati samo 27. juna. Međutim, na oba fakulteta, preliminarne rang-liste će izaći 29. juna, nakon čega kandidati mogu podneti žalbu i na taj način uticati na svoj položaj na listi.

Na Filološkom je prijemni takav da bez obzira koji se smer upisuje, neophodan je test iz srpskog jezika, koji najviše poena nosi, naravno, srbistima, a onima koji su se opredelili za strane jezike, za desetak poena manje. Budući studenti smera za Jezik, književnost i kulturu na prijemnom ispitu imaće neki od svetskih jezika kao drugi deo prijemnog, isto u vidu testa. A koji će jezik polagati, zavisi od smera koji žele da upišu.

Prijemni na Pravnom fakultetu sastoji se od 60 pitanja: 25 pitanja iz Srpskog jezika, 25 pitanja iz Istorije i 10 pitanja iz Ustava i prava građana. Za oba fakulteta važi pravilo da učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Konačne rang-liste će biti objavljene najkasnije do 3. jula na oba fakulteta, pa će se sami upisi primljenih kandidata obaviti od 4. do 7. jula, i na Filološkom i na Pravnom fakultetu.

iSerbia želi svim budućim brucošima mnogo sreće pri polaganju prijemnog ispita i uspeha u daljem obrazovanju!


Izvori: Filološki fakultet / Pravni fakultet