Doprinesi razvijanju Novog Sada u Evropsku prestonicu mladih
Wikipedia - own work: Pucarevic

Cilj predavanja „Opens – Omladinska prestonica Evrope – Otvara vrata” jeste podsticanje mladih da aktivno učestvuju u programima i projektima koji će prikazati i razviti kulturni, društveni, politički i ekonomski život mladih u Novom Sadu.


Publika će se kroz predavanje upoznati sa programima i saznati kako se uključiti u aktivnosti OPENS-a, ali i postati aktivni inicijator promena i inovativnih ideja u društvu.


Ovo je odlična prilika da se omladina upozna sa sa prestižnom titulom Novog Sada kao omladinske prestonice Evrope 2019. godine, kao i mogućnostima o aktivnom uključivanju mladih u sopstveni razvoj i nezavisnost.

Facebook
Facebook

Omladinska prestonica Evrope je titula koja se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana. Titula Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih, OPENS 2019, predstavlja inicijativu koja podstiče mlade ljude da kroz aktivno učešće u višenamenskim programima i projektima prikažu kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj mladih u Novom Sadu. 


O predavanju se takođe možete informisati i putem Facebook eventa predavanja ili sajta Škole