EU: Koja je uloga univerziteta?

FOTO: Centar za podršku studentima

Fakultet već dugi niz godina kroz svoje međunarodne studijske programe, međunarodne projekte i naučno-istraživačke aktivnosti akademskog kadra teži uspostavljanju što boljih odnosa sa institucijama EU i pojedincima koji su aktivno u njima angažovani. Stoga, ovaj forum je prilika da se sagleda uloga univerziteta u procesu evrointegracija Srbije.

Na forumu će izlagati poslanici Evropskog Parlamenta: dr Igor Šoltes, potpredsedavajući Odbora za budžetsku kontrolu, potpredsedavajući Odbora za stabilizaciju i pridružuvanje Srbije EU i član Odbora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača i g. Franc Bogovič, član Odbora za stabilizaciju i pridružuvanje Srbije EU, član Odbora za regionalni razvoj i učesnik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj.

_rangiranje_fakulteta_1.gif

Učesnici foruma će biti predstavnici Univerziteta u Beogradu, Ambasade Slovenije, Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, Slovenačkog poslovnog kluba, srpskih i slovenačkih privrednih subjekata, predstavnici akademske zajednice i mediji.