FISEC 16: O zaštiti životne sredine

FOTO: Europreving

Konferencija ima za cilj da promoviše multidisciplinarnost, kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmenu i implementaciju naučnih dostignuća. Naučni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih stručnjaka. U sklopu konferencije biće održane radionice koje će voditi eksperti sa iskustvom u primeni naučnih dostignuća u privredi.
FISEC_16_png.png

Učesnicima ovogodišnje konferencije biće omogućeno da se upoznaju sa izazovima i steknu iskustva u praksi, kao i da kroz uspostavljanje dijaloga između teorije i prakse doprinesu podizanju svesti o značenju zaštite životne sredine.

Deo programa konferencije predstavlja i studija slučaja koja se odnosi na analizu i rešavanje određenog problema postavljenog od strane stručnjaka, sa ciljem povezivanja mladih iz različitih naučnih oblasti, kako bi timskim radom došli do optimalnog rešenja zadatog problema.

_event_management.gif

U sklopu konferencije, biće održano i nekoliko stručnih obuka koje će biti vezane za određene veštine: Start up obuka, Budi sam svoj novinar, Urbana obnova i revitalizacija napuštenih industrijskih objekata na području Beograda i radionica naučne komunikacije. Pored toga, program konferencije sadržaće i nekoliko predavanja, kao što je predavanje Nacionalna strategija za borbu protiv klimatskih promena kao nova strategija održivog razvoja, sa ciljem uključivanja javnosti i podizanja njihove svesti o važnosti očuvanja životnog okruženja.

Možete se prijaviti ovde, a više informacija pronaći ćete na sledećem linku.