Kako je COVID-19 uticao na studentski život?
Pixabay

Odlukom o uvođenju vanrednog stanja usled epidemije COVID-19, između ostalog, obustavljena je i klasična nastava na visokoškolskim ustanovama. Na prelazak na novi sistem rada nisu bili spremni ni profesori ni studenti. 

Onlajn nastava

Bilo je potrebno organizovati predavanja putem interneta u roku od nedelju dana. 


U novonastaloj situaciji bila je potrebna besprekorna saradnja i inicijativa obe strane, i studenata, i profesora. Nažalost, svedoci smo primera nezainteresovanih profesora koji su ignorisali potrebu i pravo studenata na živu reč i predavanje, te su samo slali literaturu potrebnu za ispit i smernice u vidu stranica nove lekcije. 


Nesumnjivo da je bilo profesora koji su se zaista sjajno snašli u novoj ulozi i pokazali svoju spremnost na rad pod pritiskom, ali i informatičku pismenost potrebnu za organizovanje ovakvog tipa nastave. 


Korišćene su platforme poput Zoom-a, Microsoft Teams-a i Moodle sistema za učenje na daljinu.

Pixabay
Pixabay

Komunikacija se najčećše odvijala putem elektronske pošte, a bilo je i onih koji su pravili posebne, zatvorene fejsbuk grupe za svaki predmet. Dovijali su se i profesori i studenti na razne načine, kako bi se letnji semestar koliko – toliko uspešno priveo kraju. 

Aprilski ispitni rok

Fakulteti koji su u akademskom kalendaru imali isplaniran aprilski ispitni rok bili su prinuđeni isti da odlože. Njihovim studentima bilo je omogućeno da ispite iz aprilskog roka, polažu odmah po ukidanju vanrednog stanja, krajem maja i počekom juna. 

Kolokvijumi

Poštujući zakon da se provere znanja moraju održavati isključivo u sedištu visokoškolske ustanove, bilo je onemogućeno i polaganje kolokvijuma u toku semestra. Na mnogim fakultetima studentima je ostavljena opcija polaganja kolokvijumskog dela gradiva u junskom ispitnom roku ili polaganje gradiva celog semestra putem integralnog ispita.


Tako je studentima koji su se odlučili da podele gradivo na dve celine i jednu polažu u vidu kolokvijuma u junskom roku, uskraćena jedna ispitna prijava po predmetu. 

Ovaj problem pokrenuo je studentsku inicijativu o uvođenju dodatnog ispitnog roka, koja se trenutno razmatra.

Ispiti

Pored molbe da se gradivo u nekoj meri smanji i studentima olakša polaganje ispita usled situacije sa infekcijom COVID-19, brojni fakulteti ostali su pri čvrstom stavu i identičnim načinom polaganja ispita kao i prethodnih godina. 

Pixabay
Pixabay

Studenti su ispite koji traju i po nekoliko sati provodili sa zaštitnim maskama, u neklimatizovanim prostorijama, sa pritiskom da moraju da urade ispit najbolje što mogu u nimalo normalnim uslovima.


Za pohvalu je to što se u prostorijama fakulteta, za vreme ispitnog roka, zaista vodilo računa o higijeni, na ulazima su postavljene dezobarijere, dezinfikovale su se ruke prilikom ulaska u zgradu, a neretko i merila temperatura.


Smeštaj

Poznato je da su pojedini studentski domovi, za vreme prvog talasa epidemije korona virusa u martu i aprilu ove godine, bili planirani za privremene kovid bolnice. Sećamo se kakav je haos nastao kada je javljeno da se u roku od dva dana mora iseliti nekoliko hiljada studenata iz Studentskog grada. 


Takođe, mali je broj vlasnika iznajmljenih stanova izašao u susret studentima smanjivanjem kirije u toku vanrednog stanja, kada većina njih nije ni boravila u gradovima gde studiraju.

Početak godine?

Prvi oktobar se približava, a u vazduhu lebdi pitanje o nastavku visokoškolskog obrazovanja. 

Nadležni spominju tri moguća modela nastave, a dva uključuju onlajn nastavu.

Pexels
Pexels

Studentima ostaje dilema o traženju stana i cimera ili pak boljeg računara za praćenje onlajn nastave.

Kako su kolektivi fakulteta na kolektivnom godišnjem odmoru i dalje se ne zna konačna odluka o uvođenju dodatnog ispitnog roka.


Čini se kao da je ova akademska godina protekla u prebacivanju odgovornosti i čuvenog „ne zna se još“, a da su studenti, kao po običaju, izvukli deblji kraj.

Iščekujući odgovore na brojna studentska pitanja, budite odgovorni. Čuvajte svoje i zdravlje drugih!