Nagrađeni najbolji profesori kragujevačkog PMF-a!
Pixabay

Na fejsbuk stranici kragujevačkog PMF-a osvanula je fotografija diplome za najbolje ocenjenog profesora za kalendarsku 2018.godinu, uz reči:

„Studenti su najstroži ocenjivači. Iz tog razloga je diploma od njih dobijena, velika čast za svakog profesora i asistenta!“

Studenti proglašavaju najbolje profesore

Tokom letnjeg semestra 2017/18 i zimskog semestra 2018/19 sprovedena je studentska anketa, a izabrani su najbolje ocenjeni profesori i asistenti sa Instituta za biologiju i ekologiju, Instituta za fiziku, Instituta za matematiku i informatiku, Instituta za hemiju i Katedre opšteobrazovnih predmeta.

Predsednik Studentskog parlamenta Predrag Arsenijević i student prodekan Jovica Branković u saopštenju rezultata ankete istakli su da su prilikom razmatranja rezultata ankete kriterijumi bili zbirna prosečna ocena kao i broj anketiranih studenata.

„Najbolje ocenjenim profesorima i asistentima čestitamo na ostvarenim rezultatima i želimo puno uspeha u životu i radu sa studentima“, stoji u saopštenju.

Profesor dr Nenad Stevanović

Dr Nenad Stevanović vanredni je profesor na Institutu za fiziku kragujevačkog PMF-a. Diplomirao je 2000. godine, magistrirao 2004, a tri godine kasnije i doktorirao, na fakultetu na kojem je danas omiljeni profesor. 


Oblast interesovanja mu je radijaciona fizika, a u tekućoj školskoj godini na osnovnim studijama drži nastavu iz osnova elektromagnetizma 1 i 2, optike, praktikuma iz ovih predmeta, kao i osnova programiranja, dok na master studijama predaje fiziku u školama i školsku praksu iz fizike.

Kroz svoj istraživački rad objavio je jednu monografiju, četiri poglavlja u knjizi, 33 radova u međunarodnim časopisima na SCI listi i 12 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Tri puta do sada je nagrađivan kao najbolji nastavnik od strane studenata na fakultetu, a učestovao je na mnogim festivalima u cilju promocije fizike. O ovogodišnjoj nagradi za najbolje ocenjenog profesora, u izjavi za portal iSerbia dr Nenad Stevanović je rekao:

„Kao upravnik Instituta, smatram da je svako od mojih kolega značajan i da na pravi način doprinosi radu fakulteta i da svi zaslužuju priznanje. Nagrada od strane studenata samo je podsticaj da nastavim da u njima budim radoznalost i samoinicijativu. Želim da moji studenti sutra, kada izađu sa ovog fakulteta, mogu i žele da nastave sa radom i učenjem,kao i da proširuju svoja znanja."

Da li je vreme da svi fakulteti uvedu praksu nagrađivanja najboljih među profesorima?