Ništa od sufinansiranja studenata


Foto: Pixabay

Kako prenose Večernje novosti, pomoćnica ministra za razvoj i visoko obrazovanje, profesorka Vesna Mandić je poručila: Način finansiranja će se menjati iz temelja ali novim zakonom.

„Svaki univerzitet potpisivaće ugovor sa vladom, a biće određeni i kriterijumi za finansiranje. Realno je da taj model uspostavimo za dve godine, kada budemo imali jedinstveni informacioni sistem prosvete, sa podacima o broju studenata, uspešnosti studiranja, zapošljivosti i ostalim podacima za vrednovanje ustanova i studijskih programa“, za Večernje novosti je navela Vesna.

Ukoliko ga Skupština odobri, svi koji rade će dobiti duži rok za studiranje prema obrascu: zaposleni studenti četvorogodišnje studije bi trebalo da završe za 12 godina, isto se odnosi i na studente sa hendikepom, navodi Univerzitetski odjek. Novinu će predstavljati studije u kratkim ciklusima koje će trajati jedan ili dva semestra. Nosiće 30, tj. 60 bodova. To se, pre svega, odnosi na one koji žele da se specijalizuju za neku oblast.

Takođe, nacrt uvodi mogućnost da fakulteti osnivaju preduzeća, a na tim projektima moći će da angažuju i studente.


Izvori: Univerzitetski Odjek / Novosti