Koji su to novi smerovi na Ekonomskom fakultetu?
pixabay.com

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je izmene studijskog programa Ekonomskog fakulteta u Beogradu čime su, na ovaj fakultet, uvedena tri nova smera u skladu sa zahtevima tržišta. Studenti koji ove godine upisuju svoju drugu godinu studija će pored postojećih sada moći da biraju i između tri nova smera – poslovne analize i konsaltinga, poslovne informatike i ekonomije i finansije. Kao literatura za nove smerove koristiće se pretežno međunarodni udžbenici, a studentima će u toku studija biti obezbeđena i praksa, kao i mogućnost da jedan semestar provedu na studijama u inostranstvu.

Smer poslovne analize i konsaltinga fokusiraće se na razvoj modernih znanja i veština koji su neophodni za bavljenje finansijskim i menadžment konsaltingom.

Na smeru poslovna informatika učiće se razvoj softvera, ERP softvera i digitalnog poslovanja. Cilj ovog smera je da studenti steknu znanja iz programiranja, nauče da upravljaju IT projektima i da obrađuju veće baze podataka.

Program na smeru ekonomija i finansije pravljen je po ugledu na međunarodni program Univerziteta u Londonu i na njemu će budući studenti izučavati znanja i veštine iz oblasti finansija, investicionog bankarstva i ekonomije. 

Ekonomski fakultet iz Beograda uskoro će objaviti opširnije informacije.

Izvor: rs.n1info.com / ekof.bg.ac.rs