Oksford nudi besplatna onlajn predavanja!

FOTO: Pixabay


„Od siromaštva do prosperiteta: razumevanje ekonomskog razvoja“ naslov je kursa koji će univerzitet Oksford besplatno pružiti zainteresovanima, u saradnji sa neprofitnom onlajn platformom za učenje EdX. Onlajn obrazovanje je rastući trend, što potvrđuje podatak da su virtuelni sajmovi zapošljavanja i programi razmene studenata sve popularniji.

Kurs će voditi profesor ekonomije i javne politike Ser Pol Kolijer, a cilj univerziteta Oksford je diskutivanje o ulozi vlade u jačanju ekonomskog razvoja. Dekan Oksforda, profesor Ngare Vuds navodi da je ovaj prvi onlajn otvoreni kurs efektan vid širenja pristupa znanju izvan učionica, kao i da je želja njegovog univerziteta da pomogne ljudima da razumeju kako, bez obzira na to gde na svetu se nalaze, njihovo društvo i država mogu da napreduju.

Kurs je već sada dostupan preko platforme EdX i zahteva dva do tri sata nedeljno tokom šest nedelja, a svim materijalima studenti će imati pristup nakon završetka kursa.

oxford_534815_960_720.jpg

FOTO: Pixabay - Zgrada Univerziteta Oxford

Ono što vam kurs može pružiti su razne diskusije poput uloge vlade u ključnim političkim, socijalnim i ekonomskim procesima koji utiču na razvoj. Zašto je društvima potrebna politika koja je u isto vreme centralizovana i inkluzivna, kao i kada se ove politike razdvajaju, neke su od tema na koje će se osvrnuti vodeći profesor, dr Kolijer.

Tematika kursa je široka, a fokus će jednako biti i na unutrašnjim činiocima, poput važnosti identiteta, normi i narativa i na spoljašnjim uslovima razvoja, tj. trgovine, migracije, vojne intervencije i međunarodnih pravila. Ovaj Oksfordov kurs će vam približiti načine na koje mnogi činioci utiču na ekonomski razvoj, kao i u kakvom su odnosu različiti razvojni putevi vodećih svetskih država.


IZVOR: Nedeljnik.rs