Posetite tribinu „Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu”
Pixabay

Ciklus tribina o obrazovanju ima za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja koje se javlja u modernoj Evropi u 18. veku. Sa jedne strane, ciklus će pratiti istoriju obrazovanja u Evropi, a sa druge analizirati savremeno stanje, kako bi ukazali na moguća rešenja aktuelnih problema u obrazovanju.


Sa članovima Kluba 128 razgovaraće profesor filozofije dr Predrag Krstić, a moderatori će biti Nikola Milović i Jovan Bukumira


Osim tribine Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu, u ovom ciklusu ćete moći da čujete još nekoliko tribina. Prvi deo ciklusa obuhvata sledeće teme: Shvatanje obrazovanja u prosvetiteljstvu, Obrazovanje u književnosti: Bildungsroman, Zasnivanje društveno-humanističkih disciplina, dok će se u drugom delu govoriti o savremenom stanju obrazovanja, i to osvrćući se na sledeće probleme: Kriza univerziteta, Obrazovanje, Politika, Ideologija, Kritika (institucionalnog) obrazovanja, (Neformalno) obrazovanje i (popularna) kultura.


Nakon svega planiran je i završni razgovor (panel diskusija), gde bi se sumirala sva izlaganja održana u okviru ciklusa.


Izvor: Klub 128