Različiti tipovi profesora i studenata i kako ih uskladiti?
Pixabay

Odgovarajuća saradnja i dobra komunikacija između profesora i studenata ključ su stvaranja kvalitetnih akademskih građana. Fakultet je mesto gde prestaje relacija nastavnik – učenik i profesori počinju da vas oslovljavaju sa „kolega/koleginice“. 

Trebalo bi da ste slobodni da izrazite svoje mišljenje, postavljate pitanja i diskutujete, ali uz dozu poštovanja prema profesorima, kao nekog sa višim zvanjem i možda većim znanjem.

Ipak, nemaju svi profesori usaglašenu sliku odnosa profesor – student, te dolazimo do podele profesora po tipovima.

Ortak profesor

Na svakom fakultetu postoji bar jedan profesor koji sa studentima ima drugarski odnos. Često su to veoma mladi asistenti ili docenti i prosto iz veoma male razlike u godinama između njih i studenata i proističe ovako ležeran odnos. Naravno, podrazumeva se da se ne prelaze određene granice i da se komunikacija zadrži u normama akademskog ponašanja.

Pixabay
Pixabay

Ovi profesori neretko insistiraju da im ne persirate, veoma su ažurni u online komunikaciji i vode kvalitetne diskusije sa studentima.

Morate priznati da je prijatnije slušati predavanje u ne toliko formalnoj atmosferi uz nastavne metode koje se oslanjaju na upotrebu svih mogućnosti savremene tehnologije. Ipak ne treba preterati u dozi ležernosti, već održati prijatnu atmosferu na nivou jedne visokoškolske ustanove.

Profesor starog kova

Sušta suprotnost ortak profesora jeste profesor starog kova koji insistira na apsolutnoj tišini tokom predavaja, osuđuje svaki skrenut pogled sa table, a na zevanje na njegovom času zaboravite! Ovaj profesor uglavnom predaje najteži predmet na fakultetu, njegovo ime stoji na celokupnoj literaturi, a online komunikacija sa njim je gotovo nemoguća. Glavni alat su mu tabla, kreda i knjige od, čini se, bezbroj strana. Konsultacije postoje u njegovom rasporedu, ali se retko održavaju.

Pixabay
Pixabay

Ipak, moramo priznati da je ovo profesor sa ogromnim znanjem, ali nedostatak adekvatne komunikacije sa studentima, kao i previše formalna atmosfera na predavanjima odbijaju studente.

Zlatna sredina

Ukoliko uzmemo ono najbolje od prethodna dva tipa profesora, stvorićemo onog idealnog. Sa znanjem profesora starog kova i metodama nastave ortak profesora, uz kvalitetnu saradnju dobijamo profesora kakvog bi svaki student poželeo, onog koji znanje zna, ali znanje zna i da da.

Sada smo stvorili idealnog profesora, ali za saradnju je potrebno dvoje. Šta je sa studentima? U odnosu student – profesor, postoje i različiti tipovi studenata.

Pitalica sveznalica

Ovaj student redovan je na svim konsultacijama, svaki čas postavlja pitanja, a njegova ruka uvek je u vazduhu, jer on uvek mora samo još nešto da doda.

Pixabay
Pixabay

Neosporno je da ovaj student ima neko znanje, ali njegova potreba da neprestano to ističe iritira i profesore i ostale studente. Čak su često njegova pitanja potpuno trivijalna i nepotrebna, ali ih ovaj student svojim komunikacijskim sposobnostima upakuje tako da izgledaju mnogo bitna.

Ćutalica

Sa druge strane, ovom studentu gotovo niko ne zna boju glasa. Redovan je na svim predavanjima, ima izuzetno dobre beleške, ali je apsolutno nezainteresovan za saradnju i diskusiju sa profesorom. U velikom broju slučajeva su ovakvi studenti izuzetno potkovani znanjem, samo im ne prija razgovor i komunikacija sa profesorima.

Zlatna sredina

Kao i kod profesora i kod studenata kombinovanjem prethodna dva tipa, dobijamo idealnog studenta.

Dakle, znanje, beleške i prisustvo nastavi ćutalice u kombinaciji sa željom za saradnjom i komunikacionim veštinama pitalice sveznalice, daje nam profil idealnog studenta.

Ipak, svesni smo da smo svi različiti i svako treba da se ponaša prema sopstvenom nahođenju. Bitno je samo uskladiti način predavanja profesora sa načinom usvajanja gradiva studenta. Uvek će postojati neki profesor čiji vam način predavanja u većoj ili manjoj meri odgovara, vaše je samo da izvučete maksimum iz svakog časa.