SKONUS uputio ministru prosvete novi predlog mera
Pixabay

Članovi SKONUS-a, kao legitimni predstavnici studenata uputili su ministarstvu prosvete zahteve i predloge organizacije rada visokoškolskih ustanova za narednu školsku godinu. 


Naglasivši da su stavovi studenata, po pitanju uslova studiranja u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ispitivani putem anketa u prethodnom periodu, iz SKONUS-a su poručili i da imaju razumevanja, ali da se minimumi uslova, kriterijuma i obaveza moraju postaviti, kako za nastavni kadar, tako i za studente.

„Shodno ciljevima Zakona o visokom obrazovanju, čelnici sistema obrazovanja u našoj zemlji moraju osigurati povećanje broja stanovnika sa visokim obrazovanjem, stoga upućujemo niz predloga i preporuka”, obrazložili su svoje obraćanje predstavnici SKONUS-a u dopisu ministru prosvete.

Zahtevi prosleđeni ministarstvu podeljeni su u četiri grupe:

 1. Predlog mera za upis studenata u novu 2020/21. školsku godinu;
 2. Predlog mera za nastavu;
 3. Predlog mera za studentski standard;
 4. Predlog mera za školarine.

Pexels
Pexels

Predlog mera za upis studenata u novu 2020/21. školsku godinu

Prvi zahtev koji je prosleđen ministru odnosi se na uvođenje takozvanog dodatnog kovid ispitnog roka, a u skladu sa tim i omogućen kasniji početak školske godine za sve visokoškolske ustanove koje ne stižu da završe obaveze do 1. oktobra.


Drugi zahtev odnosi se na bezbednost studenata prilikom upisa u novu školsku godinu. Predlog je da se napravi detaljan raspored upisa, kako bi u svakom trenutku mogao da se kontroliše broj studenata u prostorijama.


Još jedan zahtev je i obaveza visokoškolske ustanove da objavi kalendar nastave minimum 15 dana pre početka nove školske godine.

Takođe, zahtevano je i ukidanje uslova upisa u narednu školsku godinu, a podrazumeva prvu ratu školarine, uslovljenost godinama studija i granicu od 37 ESP bodova.

Zahtevano je i da se svakom studentu omogući upis do 90 ESPB u novoj školskoj godini.


Molbe koje se odnose na starije studente su i dodatni rokovi za studente master i doktorskih studija, kao i produžetak roka za završetak studija do oktobra 2022. godine, za studente upisane po starom programu i one kojima ističe dupli broj godina koliko traju studije.

Predlog mera za nastavu

Predlozi, molbe i zahtevi koji se tiču nastave su sledeći: 

 • Da sve predispitne obaveze student može polagati ili popravljati u svakom ispitnom roku zajedno sa ispitnim delom gradiva i u školskoj 2020/21. godini.
 • Minimum dva apsolventska ispitna roka.
 • Dopuna upisa predmeta nakon januarskog i februarskog roka.
 • Izdavanje potvrda i pisanje molbi onlajn putem elektronskih servisa (e-student, eindeks).
 • Obaveza profesora da objave aktivan mejl i termine konsultacija.
 • Raspored ispita najmanje 40 dana pre početka roka i minimum pet dana za prijavu ispita.
 • Moguća odjava ispita 48 sati pre termina ispita.
 • Pomeranje roka za plaćanje prenosa master rada do junskog roka 2020/21. godine.
 • Da svaki student koji ima budžetski status zadrži taj status i u prvoj produženoj godini studiranja.

Najveća nedoumica studenata u novonastaloj situaciji usled epidemije korona virusa bila je onlajn nastava. Stoga su predstavnici SKONUS-a ministru uputili sledeću molbu:

„Upućujemo molbu da se definiše šta podrazumeva onlajn nastava i koje kriterijume mora da ispuni predmetni profesor, a koje obaveze ima student."

Neblagovremene informacije mučile su studente u prethodnom periodu. Iz tog razloga, zahtevano je da se o svim budućim odlukama koje se tiču studiranja i studentskog standarda, studenti obavešte minimum sedam dana pre stupanja na snagu odluke. Upućena je i molba visokoškolskim ustanovama da do 10. septembra usvoje plan i organizaciju nastave za novu školsku godinu.

Predlog mera za studentski standard

Predlog mera za školarine

Pitanje koje je studente, ali i njihove roditelje, najviše brinulo je i visina školarine.


Zahtevi upućeni ministru odnose se upravo na formiranje novih merila za utvrđivanje visine školarine, a shodno odluci o realizaciji nastave, vežbi i prakse.  

„Predlažemo da visinu smanjenja školarine visokoškolske ustanove formiraju uz predlog studentskog parlamenta te ustanove", poručili su iz SKONUS-a.

Još jedan od zahteva je i veći broj rata, kao i smanjenje granice za upis studenata na budžetsko finansiranje

Iz SKONUS-a su rekli i da imaju na umu menjanje epidemiološke situacije iz nedelje u nedelju, te da će određene odluke biti shodne izmenama, ali i podsetili da čvrsto stoje pri ispunjenju minimalnih zahteva.

Izvor: СКОНУС | SKONUS | SCSU