Studenti Filološkog traže dodatne rokove

Foto: Fakulteti - Edukacija

Kako prenosi Blic, studenti pomenutog fakulteta su u molbi dekanatu naglasili da selektivno sprovođenje Bolonjske deklaracije na njihovom fakultetu dodatno otežava završavanje fakulteta u zakonskim okvirima pod kojim su ga upisali. „Vremenski razmak između dva ispitna roka je nedelju dana, što je nedovoljno za obnavljanje obimnijih ispita - ukoliko ne položimo u prvom roku, a ukoliko ispit položimo, nemoguće je spremiti još jedan, samim tim kao da imamo tri ispitna roka, a ne šest“ - navedeno je u molbi.

Budući da je na nekim katedrama dodatni rok uveden za usmene ispite, oni zahtevaju da se sada to učini na nivou svih katedri i ispita.

„Uvidom u Statut Univerziteta u Beogradu, došli smo do zaključka da fakultet kao institucija za sebe ima prava da izađe u susret svojim studentima, što je i slučaj na drugim fakultetima koji organizuju dodatne rokove. Organizacija dodatnih rokova ne bi ni na koji način remetila nastavu, ispiti se mogu organizovati vikendima ili radnim danima nakon nastave“ - istakli su studenti i uz molbu priložili peticiju sa preko 3.000 potpisa.

Takođe, više od 1.200 studenata Filološkog fakulteta potpisalo je peticiju nezadovoljno odlukom dekanata da im onemogući prijavu ispita, dok ne plate ratu za školarinu.

Ovaj problem koji utiče na oko 450 akademaca ubrzo je postao predmet molbe koju su studenti, uz potpise koje su prikupili, prosledili dekanatu. Međutim, odgovor nisu dobili, a ubrzo je i rok za prijavu ispita istekao, prenosi Blic.

Ipak, prorektorka za studije i upravljanje kvalitetom Univerziteta u Beogradu prof. dr Nada Kovačević izjavila je za Blic da se plaćanje školarina reguliše se na nivou fakulteta.

Nezadovoljni studenti su podsetili da školarina na ovom fakultetu iznosi 119.000 dinara i istakli da kvalitet nastave i uslovi studiranja ne odgovaraju ovom iznosu.

Izvor: Blic