Tri najbolja načina neformalnog obrazovanja

FOTO: Pixabay

Danas je internet moćno sredstvo koje obezbeđuje različite vidove usavršavanja. Nekada je fokus bio na dolaženju do informacija, a danas je on usmeren na sposobnost razdvajanja upotrebljivih od bespotrebnih informacija. Pristup internetu i volja za upijanjem novih znanja biće dovoljni da obogatite svoj um onim što ne nalazite u okvirima formalnog obrazovanja.

1. Kursevi na internetu (MOOC)

Možete da platite kvalitetna onlajn predavanja koja drže profesori svetski priznatih univerziteta. Možete i da pohađate besplatne kurseve iz koje god želite oblasti. Mogućnosti za učenje su ogromne, a na vama je da odlučite čemu ćete posvetiti vreme. Ovde možete pretražiti kurseve mnogih predavača po različitim kriterijumima.

MOOC_12_2016.jpg

FOTO: Online Learning Council

Prednosti ovakvih kurseva su što ih možete pohađati na bilo kom mestu sa obezbeđenim internetom. Sami birate tempo i oblast interesovanja, a nema ni provere stečenog znanja, osim ukoliko vi to ne želite ili vam treba sertifikat. U korist ovog načina učenja ide činjenica da ste lično angažovani na svom obrazovanju, od odabira sadržaja i predavača, pa do redosleda kojim ćete prelaziti lekcije. Predavanja koje slušate su u najvećoj meri na engleskom jeziku, pa vam je to ujedno i prilika da usavršite jezik i usvojite specifične izraze iz oblasti koju učite.

EU%20GIF.gif

Nedostatak direktnog kontakta sa predavačem je jedna od osnovnih mana ovog programa učenja. On se unekoliko može nadomestiti kroz povezivanje sa ostalim učesnicima koji pohađaju kurs, najčešće u vidu foruma. Potencijalni problem je i mnoštvo kurseva i različitih predavača, pa često nije lako utvrditi koliko su kredibilni izvori koji distribuiraju znanje. Takođe, ni evaluacija stečenog znanja ne može uvek biti sasvim tačna ako se uzme u obzir odgovaranje na štura pitanja. Prepreka može biti i nepoznavanje jezika u dovoljnoj meri da se poveže naučeno.

2. Konferencije, seminari, radionice

Praćenjem rada različitih omladinskih organizacija, često se sazna za seminare ili radionice koje se mogu pohađati besplatno. Pruža vam se mogućnost da odaberete da pohađate seminar iz vama nepoznate oblasti ili u okvirima profesije kojom se bavite. Cilj ovakvih predavanja je širenje različitih znanja i iskustava, koji su često i vredniji.

Seminar_12_2016.jpg

FOTO: Sage

Odlaskom na radionice na kojima se simulira rad u određenoj oblasti ili slušaje predavanja uz određenu praktičnu primenu, stiče se novi pogled na ono što ste već znali ili iskustvo u nepoznatom. Odlaskom na konferencije stiče se uvid u aktuelne poslovne teme, svetske trendove, a često se rodi i novo interesovanje za određenu oblast.

Kao glavna prednost ovakvog vida edukacije ističe se sticanje poznanstava sa ljudima koje interesuje ista oblast. Po završetku seminara možete da ostanete u kontaktu sa njima, što pruža nove mogućnosti. Ti kontakti i poznanstva će vam značiti utoliko više ako se povežete sa ljudima iz iste sfere poslovanja. Predavači su često voljni da se umreže sa učesnicima i da pruže savet i po završetku edukacije.

3. Volontiranje i praksa

Za razliku od prethodna dva vida nefomalnog učenja, praksa i volontiranje obezbeđuju stvarni dodir sa budućim poslom ili doprinose razvoju neophodnih veština. Tokom studiranja se nude različite mogućnosti za učestvovanje u radu organizacija čiji su osnivači često sami studenti. U takvim organizacaijama stiču se organizacione veštine, ozbiljnije shvata odgovornost i osposobljava za rad u timu. Volontiranjem u organizaciji se proizvodi korist za treća lica, a ujedno se radi na profesionalnom razvoju. Čak iako fokus tih organizacija nije na vašoj budućoj profesiji, sticanje radnih navika je ono što će biti dobro za vas.

Prakse koje pružaju kompanije nisu uvek dostupne svima, ali mogu se pratiti oglasi za praktikante čime se direktno stiče uvid u zahteve za apliciranje. Na taj način saznajete na sticanju kojih veština treba da radite, a šta treba da usavršite. Kontinuiranim radom ćete potencijalno biti kandidat za idući oglas.

Never_stop_learning_12_2016.jpg

FOTO: Visual scribing

Važna poruka za sve koji se nalaze na putu profesionalnog usavršavanja glasi: Ne očajavajte! Svaki vaš trud će se isplatiti ukoliko verujete u to što radite. Ako ne verujete, onda promenite interesovanja, probajte nešto drugačije, istražujte.