Upoznaj se sa budućim fakultetom u SKC-u
SKC

Elektrotehnički fakultet

U utorak 20. februara u Maloj sali SKC-a sa početkom u 18h održaće se predstavljanje Elektrotehičkog fakulteta, gde će o osnovnim informacijama u vezi sa fakultetom, prijemnim ispitom, upisom  i studiranjem govoriti dipl. inž. el. Dražen Drašković, asistent na Katedri za računarsku tehniku i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a svi zainteresovani kandidati moći će da postave i pitanja.


Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu (ETF) upisaće novu generaciju studenata prve godine osnovnih akademskih studija na dva akreditovana studijska programa: Elektrotehnika i računarstvo (ER) i Softversko inženjerstvo (SI).  Diploma ETF-a godinama predstavlja ulaznicu u najprestižnije i najprofitabilnije kompanije, na atraktivnim i dobro plaćenim radnim mestima o čemu svedoči gotovo trećina diplomiranih inženjera ovog fakulteta zaposlenih u naučnim institutima, na univerzitetima i u kompanijama u zapadnim zemljama. 

Fakultet organizacionih nauka

U četvrtak 22. februara u Maloj sali SKC-a sa početkom u 18h održaće se predstavljanje Fakulteta organizacionih nauka. 


Srednjoškolci će imati priliku da se upoznaju sa programom osnovnih studija, režimom studija i uslovima upisa na Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom prezentacije biće više reči o mogućnostima koje FON pruža tokom studiranja.

Pravni fakultet

U ponedeljak 26. februara u Maloj sali SKC-a sa početkom u 18h održaće se predstavljanje Pravnog fakulteta.


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća srpska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Od školske 1997/98. godine odvijaju se i Visoke evropske studije u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju (Francuska), a Diploma specijaliste za evropsko pravo koja se stiče po završetku ovih studija ekvivalentna je sa diplôme d'études supérieurs européenes (DESE) Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju. 


Pored nastavne delatnosti Fakultet ostvaruje naučno-istraživačke, nastavno-naučne i stručne aktivnosti u raznovrsnim oblicima, organizuje publikovanje rezultata, kao i drugih stručnih i naučnih radova svojih članova, fakultetskog časopisa Anali Pravnog fakulteta i drugih publikacija.

Učiteljski fakultet

U utorak 27. februara u Maloj sali SKC-a sa početkom u 18h održaće se predstavljanje Učiteljskog fakulteta, pod sloganom „Dobrim obrazovanjem do bolje obrazovne prakse”. 


Kako postati dobar i voljen učitelj/vaspitač? Kako obrazovati i vaspitavati decu u najkritičnijoj etapi njihovog psihofizičkog razvoja, kako organizovati, prilagoditi i sprovesti vaspitno-obrazovni proces? Sa svim tim, ali i drugim odgovorima, kroz prizmu ličnih iskustava, upoznaće vas naši sadašnji i bivši studenti i profesori. 


Biće reči i o „studentskom životu“ na Učiteljskom fakultetu, studentskom naučnoistraživačkom centru, stručnim ekskurzijama, razmeni studenata, fakultetskim stipendijama, mnogim kulturnoumetničkim, javnim, sportskim, humanitarnim i volonterskim aktivnostima. Takođe, dobićete informacije o prijemnom ispitu, pripremnoj nastavi, kao i o zaposlenju i drugim mogućnostima nakon završetka Fakulteta.

Matematički fakultet

U četvrtak 01. marta u Maloj sali SKC-a sa početkom u 18h održaće se predstavljanje Matematičkog fakulteta, pod nazivom „Nastanjiva zona - Ima li života negde u svemiru?”, na kome će govoriti Vladimir Đošović, saradnik u nastavi, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 


Jedna od uvek aktuelnih tema u astronomiji je i pitanje „Ima li života negde u svemiru?". Ovo je pitanje kojim se bavi multidisciplinarna oblast - astrobiologija, te će se predavač pozabaviti nekom od glavnih tema kada su nastanjive zone u pitanju. Najpre će se fokusirati na cirkumstelarnu habitalnu zonu koja predstavlja prstenastu strukturu oko zvezde, u kojoj bismo očekivali vodu u tečnom agregatnom stanju ukoliko bi se planeta našla u njemu.