Uskoro: Drugi Karlovački dani slobodne misli

Foto: Organizacija srpskih studenata u inostranstvu (Beč)

Primarna intencija Programskog odbora II Karlovačkih dana slobodne misli ogleda se u promociji i popularizaciji stanovišta da jedino iz čovekove spremnosti da u drugom prepozna sebe, ali i da drugog vidi u sebi zavisi dalji tok njegovog ne samo percipiranja sopstvene stvarnosti, već i ophođenja unutar nje.

Naime, dokle god se u drugom kao drugačijem bude tražio uzrok za sopstvene problemske situacije, nemoguće je očekivati bilo kakvu vrstu kako individualnog tako i opšteg napretka. Kao biće koje sebe zatiče u svetu sa drugim ljudima čovek ne sme da ispusti iz vida da, jedino uzajamno razumevanje sebe i drugog, zatim poštovanje kako sopstvenog dostojanstva tako i dostojanstva svih drugih, te insistiranje na vlastitim pravima i slobodama, ali i na pravima i slobodama drugih kao drugačijih, vode ka zasnivanju društva u okviru kojeg niko zbog svoje različitosti neće biti marginalizovan i/ili diskreditovan.

_event_management.gif

Okosnicu ovog trodnevnog Skupa čini studenstka konferencija čija glavna tema glasi Percepcije drugog kao drugačijeg u okviru koje će rezultate svojih naučno-teorijskih istraživanja predstaviti tridesetak studenata i studentkinja osnovnih, master i doktorskih studija društveno-humanističkih nauka sa Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, Berlinu i Londonu.

Organizatori Skupa sa velikim zadovoljstvom najavljuju projekciju dokumentarnog serijala Religije, nacionalizam i kultura sećanja (autor: dr Nikola Knežević) koja će biti upriličena 3. juna sa početkom od 17.00, zatim izložbu fotografija Razotkrivanje kulturnog bogatstva (autorka: Samira Ulejla) koja će biti svečano otvorena 4. juna u 12.30, kao i pozvano predavanje dr Aleksandre Đurić Bosnić na temu O dekonstrukciji ksenofobije koje je planirano za 04. jun u 13.00. Poslednjeg dana Skupa (05. jun, 10.00) planiran je okrugli sto na temu Visoko obrazovanje: izazovi, mogućnosti i iskustva u praksi.

II Karlovački dani slobodne misli biće realizovani u prostorijama Ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima (Mitropolita Stratimirovića br. 5), a svi planirani sadržaji biće otvoreni za širu javnost.

Pročitajte i:

Nova dešavanja u Kulturnom centru za vas!
Posetite predavanja o preduzetništvu mladih!
TEDx: Vidimo se 5. juna u Vršcu!