„Veštine upravljanja karijerom” ‒ novi kurs za studente
Freepik

U zimskom semestru 2017/2018. godine kurs će se realizovati na Ekonomskom i Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i za njih kurs počinje 6. novembra, a 9. novembra će kurs moći da pohađaju studenti Tehničkog fakulteta u Boru.  


Prijavljivanje se vrši putem odgovarajućih formulara za svaki fakultet, a njega treba poslati na e-mail Centra: office@razvojkarijere.bg.ac.rs. Rok za prijavu je 3. novembar, kada je u pitanju Ekonomski fakultet, a kada su u pitanju Poljoprivredni fakultet u Beogradu i Tehnički fakultet u Boru, prijave traju do 6. novembra


Kurs je namenjen studentima završnih godina osnovnih akademskih ili master akademskih studija. Fakultativan je i učešće na njemu je besplatno, realizuje se na dva načina: uživo na fakultetima ili onlajn na moodle platformi, a po uspešnom završetku kursa omogućeno je sticanje sertifikata


Fakulteti na kojima se realizuje kurs su Ekonomski, Saobraćajni, Farmaceutski, Mašinski, Poljoprivredni fakultet u Beogradu i Tehnički fakultet u Boru. 

CZRK
CZRK

Studenti će se tokom kursa „Veštine upravljanja karijerom“ osposobiti

za korišćenje različitih izvora informacija o savremenom tržištu rada, za

istraživanje i prepoznavanje svojih interesovanja, potreba, ličnih osobina, znanja, veština i sposobnosti i njihovo povezivanje zahtevima savremenog tržišta rada.


Biće u stanju da odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan, primenjuju različite metode i strategije traženja posla, da sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radna biografija, motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkursu, kao i da oblikuju ponašanje na intervjuu za posao u oblik samopromocije koji je u skladu sa ličnim karijernim ciljevima.Za sve dodatne informacije posetite i sajt Centra za razvoj karijere


Izvor: CZRK