Za buduće brucoše: Beogradska poslovna škola
Beogradska poslovna škola

Beogradska poslovna škola je državna akreditovana visokoškolska ustanova, koja je prošle godine proslavila 60 godina svog postojanja. Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, akreditovani su svi studijski programi koji su do sada postojali, ali i jedan koji se odnosi na master studije poslovne ekonomije.

Budućim studentima strukovnih studija omogućeno je da konkurišu na sledećih sedam smerova, a to su:
- Informacioni sistemi i tehnologije;
- Finansije, računovodstvo i bankarstvo;
- Marketing i trgovina;
- Menadžment turizma;
- Porezi i carine;
- Menadžment i
- Javna uprava.

Prijavljivanje na konkurs u prvom konkursnom roku obaviće se od 21. do 23. juna 2017. godine od 9h do 14h u prostorijama škole, ali i u prostorijama akreditovanih visokoškolskih jedinica van sedišta škole, a to su: Nova Varoš, Čačak i Sremska Mitrovica.

Prijemni ispit održaće se 28. juna prema rasporedu i terminima koji će biti objavljeni na sajtu škole. Za pet od sedam ponuđenih smerova, budući studenti mogu birati dva od šest predmeta za polaganje: ekonomija, poslovna ekonomika, statistika, matematika, sociologija i informatika.

Na studijskom programu „Javna uprava“ obavezan predmet za polaganje je Ustav i ljudska prava, a na studijskom programu Informacioni sistemi i tehnologije, obavezno polažu predmet Informatika, dok drugi predmet biraju od pet ponuđenih predmeta.

Budućim studentima je bilo omogućeno pohađanje besplatne pripremne nastave koja se odvijala u dva ciklusa: radnim danima i vikendom.

Na studijskom programu finansije, računovodstvo i bankarstvo BPŠ prima na teret budžeta 57 studenata, dok se na ostalim smerovima prima 28 studenata.

Kandidati prilikom prijave na Konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (nalazi se u Informatoru) i fotokopije sledećih dokumenata:
1) Izvod iz matične knjige rođenih;
2) Svedočanstva svih razreda završene srednje škole;
3) Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita; naknada za polaganje prijemnog ispita plaća se u bilo kojoj banci ili na šalteru banke u prostorijama Škole (u vremenu od 8 do 15 časova).

Privremena rang lista biće objavljena 30. juna 2017. godine. Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang listu 1. jula 2017. godine u prostorijama Škole.

Konačna rang lista biće objavljena 2. jula 2017. Upis kandidata koji steknu pravo, obaviće se u prostorijama Beogradske poslovne škole od 3. do 5. jula 2017. godine.

Budućim studentima želimo sreću na prijemnom ispitu i puno uspeha u daljem studiranju!


Izvor: Beogradska poslovna škola