Zašto su studenti Filološkog fakulteta protestovali?
pixabay

Kako su neki mediji naveli, hol Filološkog fakulteta oblepljen je bio plakatima sa natpisima „Plaćamo bolonjski, studiramo pećinski", „Ne dam i nemam", „15.000 razloga za 15.000 dinara"


Zbog izraza nezadovoljstva studenata, kontaktirali smo sa studentom prodekanom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Emila Zoronjića, kako bi objasnio šta se dogodilo.

„Nakon što je ova odluka najavljena, Parlament, čiji sam u tom trenutku bio predsednik, reagovao je i u dogovoru sa upravom Fakulteta uspeo da obezbedi da cena boda za predmete koji se ponovo slušaju, odnosno koji se ne upisuju prvi put, bude za 40% manja od cene boda za predmete koji se prvi put slušaju. Nakon toga smo pokušali da obezbedimo i dodatno umanjenje cene boda, ali u tome nismo uspeli“, izjavio je za iSerbiu Emil Zoronjić.

Facebook(Studentski protest Filološkog fakulteta 2018)
Facebook(Studentski protest Filološkog fakulteta 2018)

Prema starom Statutu Univerziteta u Beogradu iz 2015. godine, Filološki fakultet je mogao da odredi visinu školarine za studente ili za određenu grupu studenata. U novom Statutu iz 2018. godine tog člana nema. Studenti Filološkog fakulteta su nekada plaćali školarinu po bodu do iznosa od 15. 000 dinara, a sada će školarina u skladu sa Zakonom biti viša.

„ Što se tiče mog mišljenja o celokupnoj situaciji, žao mi je što su kolege došle u situaciju da plaćaju više nego što oni žele i zato im preporučujem da prijave samo one predmete za koje misle da mogu da ih polože, a ne da prijavljuju sve predmete koji su im ostali i da na taj način plate nižu cenu školarine“, izjavio je student prodekan Filološkog fakulteta Emil Zoronjić.